Ogłoszenie

Ogłoszenie o licytacji udziału w wysokości 1/24 niewydzielonej części nieruchomości położonej: Jachcice Las, Krzemieniecka działka nr 112

kujawsko-pomorskie, ---

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
---, ---, kujawsko-pomorskie
Cena
8 752,5 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
12-10-2017
Numer ogłoszenia
33693239
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
18-09-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
85-008 Bydgoszcz
Ulica
Słowackiego 1
Nr telefonu
525610226
Email
komornik.wozny@kancelaria.komornicza.com.pl
Strona www
www.kancelaria.komornicza.com.pl

SzczegółyOGŁOSZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI
Asesor komorniczy Lidia Woźny - zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Daniela Woźnego na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu
12.10.2017 r. o godz. 10.00 w budynku XII Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, mającego siedzibę przy ul. Toruńskiej 64a, w sali nr 1.05 odbędzie się pierwsza licytacja udziału w wysokości 1/24 niewydzielonej części nieruchomości należącej do dłużnika Jeremiego Ostrowickiego, położonej: Jachcice Las, Krzemieniecka, działka nr 112, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1B/00035257/7. Nieruchomość gruntowa zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, parterowym z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczonym w zabudowie wolnostojącej. Budynek o powierzchni użytkowej 83,99 m2 składa się z trzech pokoi, łazienki, kuchni, korytarza oraz sieni.
Suma oszacowania wynosi 11 670,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 8752,50 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1167,00 zł. Rękojmię można uiścić na konto komornika: Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala Wydział Bankowości Transakcyjnej 95 2030 0074 5109 0000 2011 2715 albo gotówką w siedzibie kancelarii komornika w Bydgoszczy przy ul. Juliusza Słowackiego 1 nie później niż do dnia 11.10.2017 r. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu. Osoby wpłacające rękojmię przelewem zobowiązane są do wskazania numeru rachunku bankowego, na który należy dokonać ewentualnego zwrotu wpłaconej kwoty oraz okazania potwierdzenia dokonanej wpłaty przed przystąpieniem do licytacji.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły, oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W dniu 04.10.2017 r. można oglądać nieruchomość od godz. 10.00 do godz. 10.15. W kancelarii komornika sądowego Daniela Woźnego w Bydgoszczy przy ul. Juliusza Słowackiego 1 można oglądać operat szacunkowy nieruchomości wraz z odpisem protokołu opisu i oszacowania nieruchomości.
33693239
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: