Ogłoszenie

Przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

lubuskie, Słubice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Kazimierza Wielkiego i Władysława Łokietka, Słubice, lubuskie
Powierzchnia
1 140 m2
Cena
558 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
24-11-2017
Numer ogłoszenia
33693051
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-09-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
69-100 Słubice
Ulica
Akademicka 1

SzczegółyBurmistrz Słubic ogłasza
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Słubice położonej w obrębie 1 m. Słubice przy skrzyżowaniu ulic Kazimierza Wielkiego i Władysława Łokietka.
lp.położenienumer działkipowierzchniacena wywoławcza nieruchomości nettowadium
1skrzyżowanie ulic Kazimierza Wielkiego
i Władysława Łokietka Słubice
1053/40,1140 ha558.000,00 zł60.000,00 zł
Księga wieczysta GW1S/00005139/3. Do wylicytowanej ceny sprzedaży działki doliczony zostanie podatek VAT w stawce 23%.
Przeznaczenie działki: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Słubicach Nr XLI/398/09
z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Słubice wraz z obszarem funkcjonalnym Świecko, obejmującą teren położony w Słubicach w obrębie ulic Poniatowskiego, Łokietka, Krzywoustego i Krótkiej, działka o nr ew. 1053/4 położona przy ul. Wł. Łokietka, w obrębie ewid. 1 miasta Słubice, zlokalizowana jest
na obszarze oznaczonym symbolem: 2U,MN - "teren usług nieuciążliwych
z towarzyszącą funkcją mieszkaniową"
Przetarg odbędzie się w dniu 24 listopada 2017 r. o godz. 1100 w sali konferencyjnej (II piętro) Urzędu Miejskiego w Słubicach przy ul. Akademickiej 1.
Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie
na tablicy ogłoszeń na II piętrze Urzędu Miejskiego w Słubicach
przy ul. Akademickiej 1 oraz na stronie bip.slubice.pl i www.slubice.pl. Informację
o publikacji ogłoszenia o przetargu zamieszczono w Gazecie Wyborczej i Gazecie Słubickiej.
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami i Architektury, pok. nr 219 na II piętrze, telefonicznie pod. nr tel. 095 737 20 49 od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1600 lub drogą elektroniczną beata.nowakowska@slubice.pl.
33693051
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne