Ogłoszenie

Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

lubuskie, Słubice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Pl. Wolności, Słubice, lubuskie
Powierzchnia
1 188 m2
Cena
580 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
21-11-2017
Numer ogłoszenia
33693061
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-09-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
69-100 Słubice
Ulica
Akademicka

SzczegółyBurmistrz Słubic ogłasza
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Słubice położonej w obrębie 1 m. Słubice przy placu Wolności.
lp.położenienumer działkipowierzchniacena wywoławcza
nieruchomości netto
wadium
1plac Wolności Słubice625/20,1188 ha580.000,00 zł60.000,00 zł
Księga wieczysta GW1S/00011594/5. Do wylicytowanej ceny sprzedaży działki doliczony zostanie podatek VAT w stawce 23%.
Przeznaczenie działki: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Słubice zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej
w Słubicach nr XXVII/265/2001 z dnia 29 marca 2001 r. działka o nr ew. 625/2 położona w obrębie nr 1 m. Słubice zlokalizowana przy placu Wolności, znajduje się w "terenie zalecanych działań inwestycyjnych" w obszarze oznaczonym symbolem - 11.04 rozumianym jako: "przeznaczenie terenu dla funkcji mieszkaniowej oraz usługowej."
Przetarg odbędzie się w dniu 21 listopada 2017 r. o godz. 1100 w sali konferencyjnej (II piętro) Urzędu Miejskiego w Słubicach przy ul. Akademickiej 1.
Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń na II piętrze Urzędu Miejskiego w Słubicach
przy ul. Akademickiej 1 oraz na stronie bip.slubice.pl i www.slubice.pl. Informację
o publikacji ogłoszenia o przetargu zamieszczono w Gazecie Wyborczej i Gazecie Słubickiej.
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami i Architektury, pok. nr 219 na II piętrze, telefonicznie pod. nr tel. 095 737 20 49 od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1600 lub drogą elektroniczną beata.nowakowska@slubice.pl.
33693061
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne