Ogłoszenie

Przetarg na dzierżawę działki położonej w obrębie Skoszewo gmina Wolin

zachodniopomorskie, Skoszewo gmina wolin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
dzierżawa
Adres nieruchomości
Skoszewo gmina wolin, zachodniopomorskie
Powierzchnia
3 498 m2
Cena
69,29 zł
Numer ogłoszenia
33693510
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-09-2017

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
72-510 Wolin
Ulica
Zamkowa

SzczegółyWYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
Burmistrz Wolina informuje, że ogłasza nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości:
Obręb 4 Wolin
1. nieruchomość składająca się z części działki Nr 238/3 o pow. 756 m?
sklasyfikowana jako RIVb - 756 m?
KW 13159
wywoławczy czynsz dzierżawny 0,08 zł x 756 m? = 60,48 zł
wysokość wadium 50 zł
Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy w trybie przetargowym na okres do 31 grudnia 2020 roku z przeznaczeniem na uprawę warzyw i kwiatów.
Nieruchomości niezabudowane, nie posiadają obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z aktualnym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin uchwalonym Uchwałą Nr XXIII/275/16/ Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29.06.2016r. przedmiotowe działki leżą w strefie mieszkaniowo-usługowej - teren wskazany do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Na w/w działkę przeprowadzono:
I przetarg w dniu 14 marca 2017 roku
II przetarg w dniu 9 maja 2017 roku
III przetarg w dniu 5 września 2017 roku
Obręb Skoszewo
2. działka Nr 122 o pow. 0,3498 ha
sklasyfikowana jako RIVa - 0,2636 ha, RIVb - 0,0862 ha
KW 27785
wywoławczy czynsz dzierżawny 1,05 q pszenicy tj. 69,29 zł
wysokość wadium 50 zł
Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w trybie przetargowym na cele rolne na okres do 31 grudnia 2019 roku.
Dla działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z aktualnym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin uchwalonym Uchwałą Nr XXIII/275/16 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29.06.2016r. przedmiotowa działka leży w strefie mieszkaniowo - usługowej - teren wskazany do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Nieruchomość niezabudowana o równym terenie, położona w kompleksie gruntów rolnych przy głównej drodze kierując się w kierunku Wolin - Skoszewo.
Obręb Ostromice
3. działka Nr 103 o pow. 0,31 ha
sklasyfikowana jako RIVa - 0,05 ha, ŁIV - 0,25 ha, W-ŁIV - 0,01 ha
KW 1101
wywoławczy czynsz dzierżawny 0,54 q pszenicy tj. 35,63 zł
wysokość wadium 50 zł
Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w trybie przetargowym na cele rolne na okres do 31 grudnia 2019 roku.
Nieruchomość nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin uchwalonym Uchwałą Nr XXIII/275/16 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29.06.2016r. przedmiotowa działka leży w strefie usługowej, na terenie projektowanej farmy wiatrowej.
Nieruchomość niezabudowana, położona obok terenu wyrobiska żwiru. Do działki prowadzi droga polna. Nieruchomość porośnięta jest krzewami.
Obręb Kołczewo
4. działka Nr 430/2 o pow. 0,1299 ha
sklasyfikowana jako PsV - 0,1266, W-PsV - 0,0073 ha
KW SZ1K/00026002/7
wywoławczy czynsz dzierżawny 0,13 q pszenicy tj. 8,58 zł
wysokość wadium 50 zł
Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w trybie przetargowym na cele rolne na okres do 31 grudnia 2018 roku.
Nieruchomość nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin, Uchwalonym Uchwałą Nr XXIII/275/16 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29.06.2016r. przedmiotowa działka leży na terenie rolnym.
Nieruchomość niezabudowana, położona przy skrzyżowaniu ulic Zwycięstwa z ulicą Osadników Wojskowych nad jeziorem Kołczewo. Teren częściowo porośnięty drzewami i trzciną.
5. działka Nr 247/4 o pow. 0,4123 ha
sklasyfikowana jako RVI - 0,4123 ha
KW SZ1K/00026002/7
wywoławczy czynsz dzierżawny 0,12 q pszenicy tj. 7,92 zł
wysokość wadium 50 zł
Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w trybie przetargowym na cele rolne na okres do 31 grudnia 2018 roku.
Nieruchomość nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin uchwalonym Uchwałą Nr XXIII/275/16 Rady Miejskie w Wolinie z dnia 29.06.2016r. przedmiotowa działka leży na terenie przeznaczonym na cele rolne.
Nieruchomość niezabudowana, położona przy głównej drodze kierując się z Kołczewa w stronę Chynowa. Działka o równym terenie.
6. działka Nr 144/1 o pow. 0,1473 ha
sklasyfikowana jako PsIV - 0,1473 ha
KW 29549
7. działka Nr 144/2 o pow. 0,2015 ha
sklasyfikowana jako PsIV - 0,2015 ha
KW 29549
wywoławczy czynsz dzierżawny 0,52 q pszenicy tj. 34,31 zł
wysokość wadium 50 zł
Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w trybie przetargowym na cele rolne na okres do 31 grudnia 2018 roku.
Na w/w nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony Uchwałą Nr XXXVIII/356/2002 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 23.02.2002r. Wobec powyższego przedmiotowe działki oznaczone są w planie symbolem 54.14.KS z przeznaczeniem podstawowym jako teren obsługi komunikacji - parking dla samochodów osobowych.
Nieruchomości niezabudowane, położone przy ulicy Młyńskiej. Obok działki przepływa Lewieńska Struga. Na działkach rosną pojedyncze drzewa.
Na w/w działki przeprowadzono:
I przetarg w dniu 14 marca 2017 roku
II przetarg w dniu 9 maja 2017 roku
III przetarg w dniu 7 lipca 2017 roku
IV przetarg w dniu 5 września 2017 roku
Obręb Dargobądz
8. działka Nr 317/1 o pow. 0,2829 ha
sklasyfikowana jako ŁIV - 0,2829 ha
KW 30952
wywoławczy czynsz dzierżawny 0,42 q pszenicy tj. 25,70 zł
wysokość wadium 50 zł
Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w trybie przetargowym na cele rolne na okres do 31 grudnia 2018 r.
Nieruchomość niezabudowana, nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin, uchwalonym Uchwałą Nr XXIII/275/16 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 czerwca 2016 r. przedmiotowa działka leży w strefie rekreacyjnej.
Nieruchomość położona po prawej stronie obwodnicy kierując się w stronę Wolin - Międzyzdroje na obrzeżu wsi. Działka ma równy kształt o płaskim terenie porośnięta trawą.
Na w/w działkę przeprowadzono:
I przetarg w dniu 3 kwietnia 2017 roku
II przetarg w dniu 5 września 2017 roku
Przetarg odbędzie się w dniu 13 października 2017 roku w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego o godz. 1000 według kolejności podanej w ogłoszeniu.
Postąpienie dla działek ujętych w ogłoszeniu wynosi 50,- zł.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wysokości określonej w ogłoszeniu. Wadium można wpłacić gotówką w kasie Urzędu bądź przelewem na konto Urzędu nr 80 9393 0000 0000 0156 2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Wolinie.
Wpłaty wadium należy dokonać tak aby środki pieniężne znalazły się na koncie lub w kasie Urzędu najpóźniej w dniu 9 października 2017 roku.
Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami, pok. Nr 8, tel. 91 32 20 803
Ogłoszenie znajduje się na stronie internetowej Gminy - gminawolin.pl zakładka gospodarka - przetargi, oraz bip.wolin.pl - zakładka Nieruchomości ogłoszenia o przetargach.
Wolin, dnia 2017.09.08
33693510
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne