Ogłoszenie

Działka nr 38 AM-62

dolnośląskie, Oława

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Magazynowa, Oława, dolnośląskie
Powierzchnia
14 676 m2
Cena
1 478 500 zł
Numer ogłoszenia
33694135
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
15-09-2017

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
Plac Zamkowy 15
Osoba kontaktowa
Miasto Oława

SzczegółyWYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
Burmistrz Miasta Oława ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne, położonych w Oławie w rejonie ul. Magazynowej:
dz. nr 38 AM-62 o pow. 1,4676 ha - cena wywoławcza 1.478.500,00 zł netto
dz. nr 39 AM-62 o pow. 1.5623 ha - cena wywoławcza 1.416.500,00 zł netto
Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Oławie, Pl.Zamkowy 15 w sali nr 29 ( II piętro) w dniu 29 listopada 2017r. o godz. 10.00. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości: 148.000,00 zł działka nr 38, 142.000,00 zł działka nr 39 najpóźniej do dnia 24 listopada 2017r. na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Oławie: 92 95850007 0010 0016 7716 0030 w Banku Spółdzielczym w Oławie. Uczestnicy przetargu muszą przedłożyć Komisji Przetargowej: dowód wpłaty wadium, dokument stwierdzający tożsamość, zaświadczenie z Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Oławie o braku zaległości w podatkach i opłatach lokalnych wobec Gminy Miasto Oława, aktualny wypis z właściwego rejestru sądowego, gdy uczestnikiem jest osoba prawna oraz pełnomocnictwo wystawione przez organ zarządzający, pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu oraz nieruchomością. Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. Ogłoszenie o przetargu oraz regulamin zawarte są w Zarządzeniu Nr 125/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 7 września 2017r., które zostało zamieszczone stronie internetowej urzędu (BIP) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oławie. Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Gruntami i Geodezji Urzędu Miejskiego w Oławie, Pl.Zamkowy 15, pok. 32, tel. 71-303-55-44.
Burmistrz Miasta Oława
Tomasz Frischmann
33694135
drukuj ogłoszenie