Ogłoszenie

Ogłoszenie o licytacji nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ul. Byszewskiej 76a

kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Byszewska 76a, Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie
Powierzchnia
14 947 m2
Cena
837 333,31 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
12-10-2017
Numer ogłoszenia
33693491
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
19-09-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
85-054 Bydgoszcz
Ulica
Obrońców Bydgoszczy 8/4
Nr telefonu
523222827
Email
bydgoszcz7@komornik.pl
Strona www
www.bydgoszcz7.komornik.pl

SzczegółyOGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Michał Popiel (tel. (52) 322-28-27) ogłasza, że: dnia 12.10.2017 r. o godz. 13.00 w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy mającego siedzibę przy Toruńska 64A w sali nr 1.05 odbędzie się druga licytacja prawa własności nieruchomości położonej: 85-416 Bydgoszcz, Byszewska 76a, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00062484/5.
Nieruchomość składa się z trzech działek gruntu o numerach 23, 24, 65 o łącznej powierzchni 1,4947 ha, obręb ewidencyjny 0013, nr KW BY1B/00062484/5. Działki nr 23 i 24 łącznie mają kształt pasa gruntu o przybliżonych wymiarach: długość 250 m, szerokość od 53 do 68 m. Działka nr 23 od wschodu graniczy z rzeką Brdą. Teren wskazuje niewielki spadek ku rzece. Działka nr 24 w zachodniej części jest zabudowana domem mieszkalnym jednorodzinnym. Działka nr 65 ma kształt pasa gruntu, pełni ona funkcję dojazdu do budynku z ul. Byszewskiej. Nieruchomość ma dostęp do urządzeń infrastruktury technicznej: sieci elektroenergetycznej, wodociągu miejskiego i gazociągu. Od strony wschodniej budynku znajduje się przydomowa oczyszczalnia ścieków.
Budynek mieszkalny jest obiektem piętrowym niepodpiwniczonym, został wybudowany około 50 lat temu, a w latach późniejszych był modernizowany. Wykonany jest w technologii tradycyjnej. Na kondygnacji piętra są dwa duże tarasy. W kondygnacji parteru znajduje się garaż z wjazdem od frontu. W budynku znajduje się wewnętrzna klatka schodowa. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 216,68 m2.
Suma oszacowania wynosi 1 256 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 837 333,33 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 125 600,00 zł pod rygorem niedopuszczenia do przetargu.
Rękojmia powinna być wpłacona na konto komornika:
PKO BP SA I O. Centrum w Bydgoszczy 37 1020 1462 0000 7202 0022 4238
z dopiskiem rękojmia Km 51/16, nie później niż w dniu poprzedzającym przetarg. Osoby, które nie spełnią powyższych warunków, nie zostaną dopuszczone do przetargu.
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W dniu 5.10.2017 r. można oglądać nieruchomość od godz. 13.00 do 13.30.
33693491
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: