Ogłoszenie

Ogłoszenie o licytacji lokalu mieszkalnego położonego w Bydgoszczy przy ul. Spółdzielczej 6/37

kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Spółdzielcza 6/37, Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie
Powierzchnia
34,41 m2
Cena
63 333,33 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
12-10-2017
Numer ogłoszenia
33693496
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
19-09-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
85-054 Bydgoszcz
Ulica
Obrońców Bydgoszczy 8/4
Nr telefonu
523222827
Email
bydgoszcz7@komornik.pl
Strona www
www.bydgoszcz7.komornik.pl

SzczegółyOGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO
STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Michał Popiel (tel. (52) 322-28-27) ogłasza, że: dnia 12.10.2017 r. o godz. 12.30 w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy mającego siedzibę przy Toruńska 64A w sali nr 1.05, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego położonego: 85-888 Bydgoszcz, Spółdzielcza 6/37, dla którego Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00134068/9.
Nieruchomość stanowi lokal mieszkalny oraz udział w wysokości 3598/179533 części w nieruchomości wspólnej zapisany w KW BY1B/00123208/3. Lokal położony jest na trzecim piętrze, składa się z dwóch pokoi, kuchni (kuchnia nie posiada okna), łazienki oraz przedpokoju, o łącznej powierzchni użytkowej 34,41 m2. Do lokalu należy pomieszczenie przynależne: piwnica o powierzchni 1,57 m2.
Suma oszacowania wynosi 95 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 63 333,33 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 500,00 zł pod rygorem niedopuszczenia do przetargu.
Rękojmia powinna być wpłacona na konto komornika:
PKO BP SA I O. Centrum w Bydgoszczy 37 1020 1462 0000 7202 0022 4238
z dopiskiem rękojmia Km 1501/12, albo gotówką w siedzibie kancelarii w Bydgoszczy przy ul. Obrońców Bydgoszczy 8/4 nie później niż w dniu poprzedzającym przetarg.
Osoby, które nie spełnią powyższych warunków, nie zostaną dopuszczone do przetargu. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W dniu 29.09.2017 r. można oglądać nieruchomość od godz. 11.00 do 11.30.
33693496
drukuj ogłoszenie