Ogłoszenie

Ogłoszenie o licytacji lokalu mieszkalnego położonego we Włocławku, Al. Jana Pawła II 2/7

kujawsko-pomorskie, Włocławek

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Al. Jana Pawła II 2/7, Włocławek, kujawsko-pomorskie
Powierzchnia
51,95 m2
Cena
82 852,5 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
12-10-2017
Numer ogłoszenia
33695160
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
18-09-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
87-800 Włocławek
Ulica
P.O.W. 21A
Nr telefonu
542312910
Strona www
www.komornikwloclawek.pl

SzczegółyOGŁOSZENIE O LICYTACJI OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włocławku Grzegorz Perczyński (tel. 54-231-29-10, fax 54-232-03-32) ogłasza, że: dnia 12.10.2017 r. o godz. 14.30 w budynku Sądu Rejonowego we Włocławku, mającego siedzibę przy ul. Kilińskiego 20, w sali nr A 14 odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego
położonego:
87-800 Włocławek, al. Jana Pawła II 2/7,
wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zrzeszeni"
(Adres spółdzielni: 87-800 Włocławek, Łanowa 23),
stanowiącego własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, budynek wielorodzinny, o pow. użytkowej 51,95 m kw. Do lokalu przynależy pomieszczenie piwnicy o pow. 8,40 m kw.
Suma oszacowania wynosi 110 470,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 82 852,50 zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 11 047,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu
o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Ochrony Środowiska SA O/Włocławek 77 1540 1069 2001 8718 2692 0001.
Rękojmia musi wpłynąć na konto komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, tj. 11.10.2017 r.
(w tytule wpłaty proszę wskazać imię i nazwisko wpłacającego rękojmię oraz numer sprawy Km 3071/12).
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły, oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie w godz. 8.00-16.00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
33695160
drukuj ogłoszenie