Ogłoszenie

Obwieszczenie o licytacji nieruchomości

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Brożka, Kraków, małopolskie
Powierzchnia
53,34 m2
Cena
194 808 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
13-10-2017
Numer ogłoszenia
33696055
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
18-09-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
30-701 Kraków
Ulica
Ślusarska 8/LU2

SzczegółyOBWIESZCZENIE
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Bożena Krupińska zawiadamia że w dniu 13.10.2017 r. o godz. 8.30, sala D-32
w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Wydział I Cywilny odbędzie się:
PIERWSZA LICYTACJA
nieruchomości opisanej jako: lokal mieszkalny składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, WC, przedpokoju i piwnicy o łącznej powierzchni użytkowej 53,34 m2.
Lokal ten położony jest w miejscowości Kraków przy ul. Brożka 26/98 i posiada założoną księgę wieczystą nr KR1P/00400199/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Krakowie i stanowi własność dłużnika: Nowak Agata
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 259.743,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę:
194.808,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 25.975,00 zł na konto tut. kancelarii 05249000050000453026316383 Alior Bank S.A. Przelana kwota winna znaleźć się na rachunku bankowym organu egzekucyjnego najpóźniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem licytacji. W tytule przelewu należy podać: iż dokonana wpłata dotyczy rękojmi, dane dłużnika oraz nr sygn. sprawy egzekucyjnej. Nieruchomość tę można oglądać w dniu 29.09.2017 r.w godz. 12.00-13.00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w ww. terminach w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
33696055
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: