Ogłoszenie

Ogłoszenie o licytacji nieruchomości położonej w Koronowie przy ul. Przemysłowej 8

kujawsko-pomorskie, Koronowo

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Przemysłowa 8, Koronowo, kujawsko-pomorskie
Powierzchnia
1 598 m2
Cena
460 666,66 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
12-10-2017
Numer ogłoszenia
33695721
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
19-09-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
85-054 Bydgoszcz
Ulica
Obrońców Bydgoszczy 8/4
Nr telefonu
523222827
Email
bydgoszcz7@komornik.pl
Strona www
www.bydgoszcz7.komornik.pl

SzczegółyOGŁOSZENIE O LICYTACJI WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Michał Popiel (tel. 52 322 28 27) ogłasza, że: dnia 12.10.2017 r. o godz. 12.00 w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, mającego siedzibę przy Toruńskiej 64A, w sali nr 1.05 odbędzie się druga licytacja prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz prawa własności posadowionego na nim budynku i innych urządzeń położonych: 86-010 Koronowo, ul. Przemysłowa 8, nr działki 1112/35, o powierzchni 0,1598 ha, dla którego Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00075687/2.
Nieruchomość jest położona w południowej części miasta, jest to obszar, który został zabudowany obiektami o funkcji produkcyjnej i usługowej. Znajdujący się na nieruchomości budynek jest fragmentem wielonawowej hali przemysłowej wybudowanej w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku przez Koronowską Fabrykę Maszyn i Urządzeń. Nieruchomość jest położona przy nieutwardzonej drodze wewnętrznej. Teren w obrębie ul. Przemysłowej jest uzbrojony w sieć elektroenergetyczną, wodociąg miejski, kanalizację sanitarną, kanalizację deszczową, ciepłociąg i gazociąg. Kompleks zabudowy przemysłowej, w którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość, ma dostęp do tych urządzeń infrastruktury technicznej (oprócz gazociągu), jednak opisywana nieruchomość nie ma bezpośrednich przyłączy z tych sieci. Właściciel opisywanej nieruchomości korzysta z wodociągu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w oparciu o uzgodnienia pomiędzy właścicielami poszczególnych nieruchomości, forma i treść tych uzgodnień nie zostały udostępnione.
Nieruchomość nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Odległość od najbliższej drogi publicznej - ulicy Przemysłowej wynosi około 60 m. Faktyczny dojazd i dojście do nieruchomości z drogi publicznej odbywa się poprzez nieruchomość sąsiednią stanowiącą działkę gruntu nr 1112/28 na podstawie prawa ujawnionego w dziale I Sp księgi wieczystej.
Działka gruntu ma kształt prostokąta o przybliżonych wymiarach: długość 85 m, szerokość 18,5 m. Teren jest w miarę płaski. Działka jest zabudowana częścią obiektu przemysłowego - hali wielonawowej, która uległa podziałowi. Na opisywanej nieruchomości jest położona wschodnia część drugiej nawy, w związku z tym ściany budynku znajdują się na granicy działki. Obiekt zajmuje w przybliżeniu połowę działki, a na jej pozostałej części znajduje się plac składowy częściowo utwardzony płytami żelbetowymi.
Budynek ma powierzchnię użytkową 862,20 m2. W części hali są wygrodzone pomieszczenia pomocnicze, nad którymi znajduje się piętro z pomieszczeniami administracyjnymi i socjalnymi. Wykaz pomieszczeń: Parter: hala, dwa pomieszczenia magazynowe, w.c.
Piętro: gabinet, korytarz, dwa pomieszczenia biurowe, szatnia, dwie łazienki.
Powierzchnia przyziemia 759,69 m2.
Powierzchnia piętra 102,51 m2.
Podpiwniczenie: brak.
Właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa, okres użytkowania: 05.12.2089 r.
Suma oszacowania wynosi 691 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 460 666,66 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 69 100,00 zł pod rygorem niedopuszczenia do przetargu. Rękojmia powinna być wpłacona na konto komornika:
PKO BP SA I o. Centrum w Bydgoszczy 37 1020 1462 0000 7202 0022 4238
z dopiskiem rękojmia Km 767/16 nie później niż w dniu poprzedzającym przetarg.
Osoby wpłacające rękojmię przelewem zobowiązane są do okazania potwierdzenia dokonanej wpłaty przed przystąpieniem do licytacji. Osoby, które nie spełnią powyższych warunków nie zostaną dopuszczone do przetargu.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W dniu 04.10.2017 r. można oglądać nieruchomość od godz. 13.00 do 13.30.
33695721
drukuj ogłoszenie