Ogłoszenie

Przetrag na sprzedaż mieszkania położonej w obrębie Rogi gmina Lubniewice

lubuskie, Rogi gmina lubniewice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Rogi gmina lubniewice, lubuskie
Powierzchnia
83,01 m2
Cena
120 000 zł
Numer ogłoszenia
33703808
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
06-10-2017

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
69-210 Lubniewice
Ulica
Jana Pawła II

SzczegółyBurmistrz Lubniewic ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości opisanych w poniższej tabeli:
L.p.Oznaczenie nieruchomościPowierzchnia
Nieruchomości
Opis nieruchomościPrzeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowaniaCena wywoławczWysokość wadium
Nr działkiNr KWa
brutto
1179/6 obręb GlisnoKW GW1U/00022173/0
0.0777 haNieruchomość niezabudowana (nieuzbrojona), zlokalizowana w Gliśnie, gmina Lubniewice. Dojazd drogą żwirową. W sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa, mieszkaniowa zagrodowa, tereny użytkowane rolniczo. Potencjalny nabywca zobowiązany będzie ponieść dodatkowo jednorazowy koszt ustanowienia służebności drogi koniecznej na działce nr 179/8 w wysokości 443,75 zł brutto.Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
W "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Lubniewice" działka nr 179/6 jest objęta obszarem o funkcji mieszkalno - usługowej.
18 000,00 zł1 800,00 zł
2179/7 obręb GlisnoKW GW1U/00022173/0
0.0736 haNieruchomość niezabudowana (nieuzbrojona), zlokalizowana
w Gliśnie, gmina Lubniewice. Dojazd drogą żwirową.
W sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa, mieszkaniowa zagrodowa, tereny użytkowane rolniczo. Potencjalny nabywca zobowiązany będzie ponieść dodatkowo jednorazowy koszt ustanowienia służebności drogi koniecznej na działce nr 179/8
w wysokości 443,75 zł brutto.
Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
W "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Lubniewice" działka nr 179/7 jest objęta obszarem o funkcji mieszkalno - usługowej.
17 500,00 zł1 750,00 zł
35589/1 obręb RogiKW GW1U/00027298/71 574 m2Lokal mieszkalny nr 3 położony w budynku nr 16D w miejscowości Rogi. Mieszkanie o powierzchni użytkowej 83,01 m2, składające się z 4 pokoi, kuchni, 2 skrytek, łazienki z wc, korytarza oraz pomieszczenia przynależnego - antresoli o pow. 3,71 m2, położone jest na I piętrze budynku. Udział w częściach wspólnych oraz prawie własności gruntu (dz. nr 5589/1) wynosi 2585/10000. Sąsiedztwo oraz otoczenie działki stanowi: zabudowa produkcyjna i gospodarcza dla rolnictwa, zabudowa mieszkaniowa zagrodowa, Pałac w Rogach, grunty użytkowane rolniczo oraz nieużytkowane, tereny zalesione i grunty niezabudowane. Uzbrojenie: działka jest uzbrojona w sieć elektryczną, wodociągową, kanalizacja
z przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków. Do lokalu mieszkalnego doprowadzona jest sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacja. Ogrzewanie z pieców kaflowych.
Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
W "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Lubniewice" działka nr 5589/1 obręb Rogi jest objęta obszarem o funkcjach mieszkalnych.
120 000,00 zł12 000,00 zł
486/2 obręb JarnatówKW GW1U/00026975/0737 m2Lokal mieszkalny nr 1 o pow. użytkowej 45,48 m2 składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju i ganku, położony na parterze w budynku mieszkalnym dwurodzinnym o nr porządkowym 24, w miejscowości Jarnatów, wraz z udziałem 0,449
w częściach wspólnych budynku i prawie własności działki gruntu. Sąsiedztwo i otoczenie stanowi: zabudowa mieszkaniowa zagrodowa, zabudowa gospodarcza, grunty rolne. Kształt działki nieregularny, teren równinny. Uzbrojenie: sieć wodociągowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna, telefoniczna.
Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
W "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Lubniewice" działka nr 86/2 położona jest na obszarze o funkcjach turystycznych.
24 500,00 zł2 450,00 zł
52/8
obręb Glisno
KW GW1U/00000424/51094 m2Lokal mieszkalny nr 3 o pow. użytkowej 87,14 m2, położony na
I piętrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 122/7 , we wsi Glisno, wraz z udziałem 160/1 000 w częściach wspólnych budynku i prawie własności działki gruntu. Sąsiedztwo i otoczenie stanowi: zabudowa mieszkaniowa zagrodowa, zabudowa gospodarcza, pawilon handlowy, tereny zalesione. Kształt działki nieregularny, teren płaski. Uzbrojenie: sieć wodociągowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna
Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
W "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Lubniewice" działka nr2/8 jest położona na obszarach o funkcjach mieszkalnych
55 000,00 zł5 500,00 zł
Przetarg odbędzie się 8 listopada 2017 roku o godz. 11:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Lubniewicach (II piętro), ul. Jana Pawła II 51.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium, które należy wpłacić na rachunek Gminy Lubniewice prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Lubniewicach nr 19 8369 0008 0050 0018 2000 0040 w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 31 października 2017r. wymagana kwota znajdowała się na w/w koncie. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie minimalne powyżej ceny wywoławczej.
Ogłoszenie o przetargu zostaje wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubniewicach, w prasie regionalnej oraz umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lubniewice www.bip.lubniewice.pl.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Inwestycji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Lubniewicach (pokój nr 6 oraz pod nr tel. 95 755 70 52 wew. 3).
33703808
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne