Ogłoszenie

Przetrag na sprzedaż mieszkania położonej w obrębie Glisno gmina Lubniewice

lubuskie, Glisno gmina lubniewice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Glisno gmina lubniewice, lubuskie
Powierzchnia
1 094 m2
Cena
55 000 zł
Numer ogłoszenia
33703808
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
06-10-2017

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
69-210 Lubniewice
Ulica
Jana Pawła II

SzczegółyBurmistrz Lubniewic ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości opisanych w poniższej tabeli:
L.p.Oznaczenie nieruchomościPowierzchnia
Nieruchomości
Opis nieruchomościPrzeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowaniaCena wywoławczWysokość wadium
Nr działkiNr KWa
brutto
1179/6 obręb GlisnoKW GW1U/00022173/0
0.0777 haNieruchomość niezabudowana (nieuzbrojona), zlokalizowana w Gliśnie, gmina Lubniewice. Dojazd drogą żwirową. W sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa, mieszkaniowa zagrodowa, tereny użytkowane rolniczo. Potencjalny nabywca zobowiązany będzie ponieść dodatkowo jednorazowy koszt ustanowienia służebności drogi koniecznej na działce nr 179/8 w wysokości 443,75 zł brutto.Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
W "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Lubniewice" działka nr 179/6 jest objęta obszarem o funkcji mieszkalno - usługowej.
18 000,00 zł1 800,00 zł
2179/7 obręb GlisnoKW GW1U/00022173/0
0.0736 haNieruchomość niezabudowana (nieuzbrojona), zlokalizowana
w Gliśnie, gmina Lubniewice. Dojazd drogą żwirową.
W sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa, mieszkaniowa zagrodowa, tereny użytkowane rolniczo. Potencjalny nabywca zobowiązany będzie ponieść dodatkowo jednorazowy koszt ustanowienia służebności drogi koniecznej na działce nr 179/8
w wysokości 443,75 zł brutto.
Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
W "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Lubniewice" działka nr 179/7 jest objęta obszarem o funkcji mieszkalno - usługowej.
17 500,00 zł1 750,00 zł
35589/1 obręb RogiKW GW1U/00027298/71 574 m2Lokal mieszkalny nr 3 położony w budynku nr 16D w miejscowości Rogi. Mieszkanie o powierzchni użytkowej 83,01 m2, składające się z 4 pokoi, kuchni, 2 skrytek, łazienki z wc, korytarza oraz pomieszczenia przynależnego - antresoli o pow. 3,71 m2, położone jest na I piętrze budynku. Udział w częściach wspólnych oraz prawie własności gruntu (dz. nr 5589/1) wynosi 2585/10000. Sąsiedztwo oraz otoczenie działki stanowi: zabudowa produkcyjna i gospodarcza dla rolnictwa, zabudowa mieszkaniowa zagrodowa, Pałac w Rogach, grunty użytkowane rolniczo oraz nieużytkowane, tereny zalesione i grunty niezabudowane. Uzbrojenie: działka jest uzbrojona w sieć elektryczną, wodociągową, kanalizacja
z przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków. Do lokalu mieszkalnego doprowadzona jest sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacja. Ogrzewanie z pieców kaflowych.
Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
W "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Lubniewice" działka nr 5589/1 obręb Rogi jest objęta obszarem o funkcjach mieszkalnych.
120 000,00 zł12 000,00 zł
486/2 obręb JarnatówKW GW1U/00026975/0737 m2Lokal mieszkalny nr 1 o pow. użytkowej 45,48 m2 składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju i ganku, położony na parterze w budynku mieszkalnym dwurodzinnym o nr porządkowym 24, w miejscowości Jarnatów, wraz z udziałem 0,449
w częściach wspólnych budynku i prawie własności działki gruntu. Sąsiedztwo i otoczenie stanowi: zabudowa mieszkaniowa zagrodowa, zabudowa gospodarcza, grunty rolne. Kształt działki nieregularny, teren równinny. Uzbrojenie: sieć wodociągowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna, telefoniczna.
Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
W "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Lubniewice" działka nr 86/2 położona jest na obszarze o funkcjach turystycznych.
24 500,00 zł2 450,00 zł
52/8
obręb Glisno
KW GW1U/00000424/51094 m2Lokal mieszkalny nr 3 o pow. użytkowej 87,14 m2, położony na
I piętrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 122/7 , we wsi Glisno, wraz z udziałem 160/1 000 w częściach wspólnych budynku i prawie własności działki gruntu. Sąsiedztwo i otoczenie stanowi: zabudowa mieszkaniowa zagrodowa, zabudowa gospodarcza, pawilon handlowy, tereny zalesione. Kształt działki nieregularny, teren płaski. Uzbrojenie: sieć wodociągowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna
Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
W "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Lubniewice" działka nr2/8 jest położona na obszarach o funkcjach mieszkalnych
55 000,00 zł5 500,00 zł
Przetarg odbędzie się 8 listopada 2017 roku o godz. 11:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Lubniewicach (II piętro), ul. Jana Pawła II 51.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium, które należy wpłacić na rachunek Gminy Lubniewice prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Lubniewicach nr 19 8369 0008 0050 0018 2000 0040 w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 31 października 2017r. wymagana kwota znajdowała się na w/w koncie. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie minimalne powyżej ceny wywoławczej.
Ogłoszenie o przetargu zostaje wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubniewicach, w prasie regionalnej oraz umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lubniewice www.bip.lubniewice.pl.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Inwestycji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Lubniewicach (pokój nr 6 oraz pod nr tel. 95 755 70 52 wew. 3).
33703808
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne