Ogłoszenie

Przetarg na sprzedaż działki położonej w mieście Lubniewice

lubuskie, Lubniewice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Lubniewice, lubuskie
Powierzchnia
2 160 m2
Cena
95 000 zł
Numer ogłoszenia
33703839
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
06-10-2017

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
69-210 Lubniewice
Ulica
Jana Pawła II

SzczegółyBurmistrz Lubniewic ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości opisanych w poniższej tabeli:
L.p.Oznaczenie nieruchomości
Nr działki
Nr KWPowierzchnia
Nieruchomości
Opis nieruchomościPrzeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowaniaCena wywoławcza
brutto
Wysokość wadium
1577/1 obręb LubniewiceKW GW1U/00003292/12 160 m2
Działka położona w strefie peryferyjnej miasta Lubniewice,
w odległości 1 000 m na południe od ścisłego centrum miasta. Dojazd do nieruchomości: publiczną droga gruntową - ul. Strzelecka. Działka niezabudowana o regularnym kształcie,
w sąsiedztwie i otoczeniu gruntów zadrzewionych, gruntów rolnych i użytków zielonych. Nieruchomość znajduje się
w odległości ok. 200 m od oczyszczalni ścieków, około 300 m od kompleksu działek budowlanych przy ul. Strzeleckiej. Uzbrojenie: w pasie ul. Strzeleckiej przy działce - sieć kanalizacyjna. Sieć wodociągowa oraz energetyczna do dociągnięcia z terenu oczyszczalni ścieków lub jej przyległych (w odległości ok. 300 m).
Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
W "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Lubniewice" działka nr 577/1 jest położona w obszarach o funkcjach rolniczych oraz leśnych i zalesień.
95 000,00zł9 500,00 zł
2577/2 obręb LubniewiceKW GW1U/00003292/12 160 m2Działka położona w strefie peryferyjnej miasta Lubniewice,
w odległości 1 000 m na południe od ścisłego centrum miasta. Dojazd do nieruchomości: publiczną droga gruntową - ul. Strzelecka. Działka niezabudowana o regularnym kształcie,
w sąsiedztwie i otoczeniu gruntów zadrzewionych, gruntów rolnych i użytków zielonych. Nieruchomość znajduje się
w odległości ok. 200 m od oczyszczalni ścieków, około 300 m od kompleksu działek budowlanych przy ul. Strzeleckiej. Uzbrojenie: w pasie ul. Strzeleckiej przy działce - sieć kanalizacyjna. Sieć wodociągowa oraz energetyczna do dociągnięcia z terenu oczyszczalni ścieków lub jej przyległych (w odległości ok. 300 m).
Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
W "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Lubniewice" działka nr 577/2 1 jest położona w obszarach o funkcjach rolniczych oraz leśnych i zalesień.
95 000,00 zł9 500,00 zł
3577/3 obręb LubniewiceKW GW1U/00003292/12 155 m2Działka położona w strefie peryferyjnej miasta Lubniewice,
w odległości 1 000 m na południe od ścisłego centrum miasta. Dojazd do nieruchomości: publiczną droga gruntową - ul. Strzelecka. Działka niezabudowana o regularnym kształcie,
w sąsiedztwie i otoczeniu gruntów zadrzewionych, gruntów rolnych i użytków zielonych. Nieruchomość znajduje się
w odległości ok. 200 m od oczyszczalni ścieków, około 300 m od kompleksu działek budowlanych przy ul. Strzeleckiej. Uzbrojenie: w pasie ul. Strzeleckiej przy działce - sieć kanalizacyjna. Sieć wodociągowa oraz energetyczna do dociągnięcia z terenu oczyszczalni ścieków lub jej przyległych (w odległości ok. 300 m).
Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
W "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Lubniewice" działka nr 577/31 jest położona w obszarach o funkcjach rolniczych oraz leśnych i zalesień.
93 000,00 zł9 300,00 zł
428/55 obręb LubniewiceKW GW1U/00027401/31 185 m2Działka położona jest w Lubniewicach, przy ul. Poziomkowej, w strefie peryferyjnej miasta, w odległości ok. 120 m od asfaltowej ul. Gorzowskiej oraz w odległości ok. 180 m od asfaltowej ul. Leśnej. Dojazd nieurządzoną drogą gruntową - ul. Poziomkowa. Działka zlokalizowana jest w dużym kompleksie działek budowlanych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.Dla terenu, na którym położona jest działka nr 25/55, obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - uchwała Nr XXIX/208/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ulicami Leśną i Gorzowską w Lubniewicach. W planie działka posiada zapis 8MN - tereny pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.52 000,00 zł5 200,00 zł
15985 obręb LubniewiceKW GW1U/00012269/71 085 m2Działka niezabudowana położona w Lubniewicach na Os. Świerczów, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Uzbrojenie: wodociąg, sieć telefoniczna
w granicach działki; kanalizacja lokalna i energia elektryczna
w sąsiednich działkach Do sprzedaży przeznaczony jest udział Gminy Lubniewice w wysokości ?.
Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
W "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Lubniewice" działka nr 985 jest położona w obszarach o funkcjach mieszkalno-usługowych.
16 000,00 zł1 600,00 zł
Przetarg odbędzie się 8 listopada 2017 roku o godz. 11:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Lubniewicach (II piętro), ul. Jana Pawła II 51.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium, które należy wpłacić na rachunek Gminy Lubniewice prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Lubniewicach nr 19 8369 0008 0050 0018 2000 0040 w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 31 października 2017r. wymagana kwota znajdowała się na w/w koncie. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie minimalne powyżej ceny wywoławczej.
Ogłoszenie o przetargu zostaje wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubniewicach, w prasie regionalnej oraz umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lubniewice www.bip.lubniewice.pl.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Inwestycji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Lubniewicach (pokój nr 6 oraz pod nr tel. 95 755 70 52 wew. 3).
33703839
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne