Ogłoszenie

Syndyk Masy Upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż przedsiębiorstwa Vistalex S.A.

dolnośląskie, Myszków

Najważniejsze informacje

Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Myszków, dolnośląskie
Powierzchnia
14 740 m2
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
12-12-2017
Numer ogłoszenia
33703921
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
06-10-2017

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
---
Ulica
---
Osoba kontaktowa
Syndyk

SzczegółySYNDYK MASY UPADŁOŚCI
ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki
przedsiębiorstwa VISTALEX S.A. po obniżonej cenie
Przedmiotem konkursu jest sprzedaż z wolnej ręki dochodowego przedsiębiorstwa - kompleksu przemysłowego w Myszkowie k. Zawiercia (15 km od trasy A1, 50 km do Katowic) o łącznej powierzchni 32.942 m2, obejmującego m.in.:
budynek produkcyjno - magazynowy o pow. 14.740 m2, 11 naw o wymiarach 72m x 12 m, magazyn główny o wymiarach 132m x 24m,
budynek biurowo - socjalny o pow. 1.835 m2,
posadowione na działkach nr 7004/85 i 7004/86 AM - 36 obręb Myszków, powiat myszkowski, województwo śląskie o powierzchni 21.121 m2, będących przedmiotem użytkowania wieczystego, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Myszkowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr CZ1M/00091522/1,
hala magazynowa - magazyn wyrobów gotowych o pow. 4.400 m2
posadowiony na działce nr 7004/19 AM - 36 obręb Myszków, powiat myszkowski, województwo śląskie o powierzchni 10.262 m2, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Myszkowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr CZ1M/00082333/3,
place składowe o pow. 5.000 m2,
zlokalizowane na wyżej opisanych działkach oraz na działce nr 7004/54 AM - 36 obręb Myszków, powiat myszkowski, województwo śląskie o powierzchni 1.559 m2, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Myszkowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr CZ1M/00097389/8,
zaplecze maszynowe : m.in. suwnice, OCEVI - linia do cięcia poprzecznego blach, zbrojarnia (m.in. MEP Format12), spawalnia (np. ESAB 2000 P1131), prasy (33 szt., max 250t) oraz szereg innych maszyn i urządzeń
Dostępne media: energia elektryczna - 800 kW - 2 własne transformatory, gaz ziemny, instalacja sprężonego powietrza, itd. Dostęp do bocznicy kolejowej.
Cena wywoławcza jest równa 36% wartości oszacowania i wynosi 7.204.393,80 zł
Termin składania ofert upływa w dniu 12 grudnia 2017r.
Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży oraz zasady sprzedaży określa Regulamin sprzedaży, który dostępny jest w biurze Kancelarii Syndyków Piątkowski, Szczerbiński Sp.j., przy ul. Szczęśliwej 38A/2 we Wrocławiu oraz na stronie www.syndyk.wroc.pl.
Pisemne oferty spełniające warunki Regulaminu winny być składane na adres Kancelarii Syndyków w terminie do 12 grudnia 2017r. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. +48 71 725 90 23 oraz e-mail: kancelaria@syndyk.wroc.pl.
Syndyk zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.
33703921
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne