Ogłoszenie

Ogłoszenie o licytacji udziału 1/2 części w lokalu mieszkalnym położonym w Bydgoszczy przy ul. Czerkaskiej 1/37

kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Czerkaska 1/37, Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie
Cena
60 975 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
16-11-2017
Numer ogłoszenia
33706003
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-10-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
85-004 Bydgoszcz
Ulica
Pl. Wolności 5/7
Nr telefonu
523415277
Strona www
www.rasch-komornik.pl

SzczegółyOGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Grażyna Rasch na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16.11.2017 r. o godz. 13.00 w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy XII Wydział Cywilny, mającego siedzibę przy ul. Toruńskiej 64a, w sali nr 1.05, odbędzie się
pierwsza licytacja
udziału dłużnika wynoszącego 1/2 części w lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębną nieruchomość, położonym w Bydgoszczy przy ul. Czerkaskiej 1/37, dla którego X Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bydgoszczy prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00127259/3 wraz z udziałem wynoszącym 541/27399 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali o nr. KW 86689.
Suma oszacowania wynosi 81.300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 60.975,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8.130,00 zł.
Rękojmię można uiścić w kancelarii mieszczącej się w Bydgoszczy przy placu Wolności 5/7 (w dni powszednie w godz. 9.00-15.00) - najpóźniej do godz.15.00 w dniu poprzedzającym przetarg lub na konto: BGŻ SA I O/Bydgoszcz: nr 86 2030 0045 1110 0000 0197 0470 - najpóźniej do godz. 14.00 w dniu poprzedzającym przetarg.
33706003
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne