Ogłoszenie

Działka nr 332/4

dolnośląskie, Dzierżoniów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Pocztowa, Dzierżoniów, dolnośląskie
Powierzchnia
3 170 m2
Cena
345 000 zł
Numer ogłoszenia
33707611
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-10-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
58-200 Dzierżoniów
Ulica
Rynek 1
Osoba kontaktowa
Gmina Dzierżoniów

SzczegółyWyciąg z ogłoszenia o przetargu.
Burmistrz Dzierżoniowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w obrębie Centrum przy ul. Pocztowej w Dzierżoniowie. KW Nr SW1D/00016234/6.
NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI- 332/4 obręb Centrum o powierzchni 3 170 m2
CENA WYWOŁAWCZA netto - 345 000,00 zł
PRZEZNACZENIE netto - zabudowa mieszkaniowo-usługowa
TERMIN PRZETARGU - 13.12.2017r. o godz. 11:00
MIEJSCE - sala nr 14 Urzędu Miasta Dzierżoniowa (I piętro)
WADIUM - 35 000,00 zł. należy wpłacić na konto Nr 50 9527 0007 0046 7773 2000 0005 Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie do dnia 08.12.2017r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta.
Pełną informację dotyczącą nieruchomości oraz przetargu zawiera ogłoszenie o przetargu wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Dzierżoniowa, Rynek 1. Pełna treść ogłoszenia dostępna jest również na stronie internetowej http://um.dzierzoniow.pl- przetargi, w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.um.dzierzoniow.ploraz w Referacie Geodezji Urzędu Miasta - Biuro Obsługi Klienta stanowisko E, tel. 074 645-08-71.
33707611
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne