Ogłoszenie

Zespół pałacowo-parkowy z zabudowaniami folwarcznymi

dolnośląskie, Targoszyn

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
---, Targoszyn, dolnośląskie
Numer ogłoszenia
33720162
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-11-2017

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
59-407 Mściwojów
Ulica
Mściwojów 43
Osoba kontaktowa
Gmina Mściwojów

Szczegóły"Wójt Gminy Mściwojów informuje, że na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz.2147 z późn.zm.) na stronie internetowej oraz w siedzibie Urzędu Gminy Mściwojów w dniu 10 listopada 2017 r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości, będącej własnością Gminy Mściwojów, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, stanowiący załącznik do zarządzenia nr 0050.105.2017 Wójta Gminy Mściwojów z dnia 08 listopada 2017 r. Zamiarem sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego został objęty:
1) zespół pałacowo parkowy z zabudowaniami folwarcznymi, wpisany do rejestru zabytków, stanowiący nieruchomość, wpisaną do księgi wieczystej nr LE1J/00020133/1, położoną w obrębie miejscowości Targoszyn, gmina Mściwojów, w granicach działek nr 392/13, 392/15, 392/18, 392/20. Od ceny nieruchomości (dla poszczególnej działki) osiągniętej w wyniku przetargu zostanie udzielona bonifikata w wysokości 40%. Sprzedaż nieruchomości będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz.1221 z późn.zm.).
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Mściwojów (pok.nr 12, parter) lub telefonicznie po numerem (076)8788535 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.msciwojow.pl"
33720162
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne