Ogłoszenie

Lokal mieszkalny

dolnośląskie, Wrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Ołbińska 16/2/3, Wrocław, dolnośląskie
Powierzchnia
56,54 m2
Cena
151 000 zł
Numer ogłoszenia
33720212
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-11-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
pl. Muzealny 12/4
Osoba kontaktowa
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Śródmieścia we Wrocławiu Jacek Pawiłowicz

SzczegółyO B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Śródmieścia we Wrocławiu Jacek Pawiłowicz zawiadamia na podst.art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc,, że w dniu 12/12/2017 r. o godz. 10:00 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia VII Wydział Cywilny ul. Podwale 30 Wrocław w sali nr.228 odbędzie się:
P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
Nieruchomości lokalowej - lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 56,54 m2, usytuowanego na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Lokal mieszkalny nr 2/3 w części rozkładowy, w części przejściowy, dwustronny, składa się z 3 pokoi (w tym jednego z aneksem kuchennym), przedpokoju oraz łazienki i WC . Zgodnie z księgą wieczystą mieszkanie składa się pokój-2, kuchnia, przedpokój. Do przedmiotowej nieruchomości przynależy pomieszczenie - komórka w piwnicy.
Nieruchomość położona w miejscowości Wrocław, przy ul. Ołbińskiej 16/2/3 posiada założoną księgę wieczystą w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu o nr WR1K/00089155/8 z którego własnością związany jest udział wynoszący 124/1000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali objęty księgą wieczystą nr WR1K/00087970.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 151.000,00-zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj.kwotę:113.250,00 -zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości (kwota: 15.100,00-zł) w gotówce w kancelarii komornika w dniu poprzedzającym licytację w godzinach 09.00 - 15.00 lub na rachunek bankowy komornika nr 22 1020 5226 0000 6702 0460 5384 lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu - najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
W dniu 30.11.2017 r. wolno oglądać nieruchomość od godz. 09:00 do godz. 09:30, a w ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości i operat szacunkowy biegłego sądowego.
33720212
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne