Ogłoszenie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

mazowieckie, Przysucha

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Przysucha, mazowieckie
Powierzchnia
38,4 m2
Cena
76 872 zł
Numer ogłoszenia
153639
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
27-11-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Przysucha 24.11.2017r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego na terenie miasta Przysucha

Oznaczenie nieruchomości
w/g księgi wieczystej
RA1P/000125005
Oznaczenie nieruchomości
w/g katastru nieruchomości
4253/6
Powierzchnia działki
/w m. kw./
231
Powierzchnia lokalu
/w m. kw./
38,40
Opis nieruchomości Lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym
i udział w użytkowaniu wieczystym gruntu.
Adres nieruchomości Przysucha, ul. Radomska 10
Przeznaczenie nieruchomości Budownictwo mieszkaniowe.
Forma zbycia W drodze przetargowej
Cena wywoławcza nieruchomości /lokalu
i gruntu w zł./
76 872,-
Wysokość wadium /w zł./ 7 500,-
Warunki płatności Wylicytowana cena lokalu oraz 15% wylicytowanej ceny gruntu
- pierwsza opłata z tyt. użytkowania wieczystego gruntu - płatne
przed zawarciem aktu notarialnego i roczne opłaty z tyt. użytkowania wieczystego w wys. 1% wartości gruntu.

Przetarg odbędzie się dnia 10.01.2018r. o godz. 12:00 w sali nr 2 Urzędu Gminy i Miasta
w Przysusze.
Wadium należy wpłacać do dnia 04.01.2018r. na rachunek bankowy w PEKAO S.A. Oddział
w Przysusze Nr 11 1240 5703 1111 0000 4906 8964 /termin wpływu wadium do dnia 04.01.2018r./.
Wylicytowana cena płatna na rachunek bankowy Urzędu przed zawarciem aktu notarialnego.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylania się przez tą osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego.
Osobom, które nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone najpóźniej do trzech dni
po przetargu.
Szczegółowe informacje dotyczące warunków sprzedaży i procedury przetargowej
można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego tut. Urzędu /p. nr 4a/, tel. /048/ 675-00-44.

 

 

 

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne