Ogłoszenie

Przetarg na nabycie lokalu.

mazowieckie, Radom

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Radom, mazowieckie
Numer ogłoszenia
33728044
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
28-11-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
26-600 Radom
Ulica
Planty 15

SzczegółySPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BUDOWLANI" w Radomiu ul. Planty 15
tel. /0-48/ 362-18-10, 362-24-85, 362-26-19
ogłasza przetarg ofertowy na nabycie prawa odrębnej własności lokalu
użytkowego w Radomiu usytuowanego na parterze w budynku przy:
ul. Przeskok 8 (osiedle "Zamłynie") o powierzchni użytkowej 129,41 m2
cena wywoławcza 312 900,00 zł.
Oferty pisemne w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie SM "Budowlani" w Radomiu przy ul. Planty 15, w godz.8:00 - 15:00 do dnia 13.12.2017r.
Wzór oferty można pobrać w biurze Spółdzielni (pokój nr 5). Cena w ofercie nie może być równa lub niższa niż cena wywoławcza podana w ogłoszeniu.
W/wym. lokal użytkowy można oglądać po uprzednim kontakcie z administracją osiedla "Zamłynie" tel.: 48 360-87-50.
Przetarg odbędzie się w dniu 14.12.2017r (czwartek) o godz. 11:30 w biurze Spółdzielni.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) - płatne przelewem do dnia 13.12.2017r na konto Spółdzielni:
Bank PKO BP S.A. I/Oddział Centrum Radom: 16 1020 4317 0000 5002 0017 2650
lub Getin Noble Bank S.A. : 63 1560 0013 2353 9954 6000 0003.
Dowód wpłaty wadium należy złożyć wraz z ofertą do dnia 13.12.2017r w biurze Spółdzielni. W przypadku nie wygrania przetargu wadium jest zwracane przelewem na wskazane w oświadczeniu konto bankowe.
Wpłacone wadium przez wygrywającego przetarg jest zaliczone na poczet zaoferowanej ceny. W przypadku nie wpłacenia w terminie 30 dni od daty przetargu zaoferowanej wartości rynkowej lokalu na rzecz Spółdzielni, osoba wygrywająca przetarg traci wadium.
Osoba wygrywająca przetarg ponosi koszty za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy przeniesienia własności lokalu oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym.
Szczegółowe informacje można uzyskać w dziale członkowsko-lokalowym Spółdzielni Mieszkaniowej "Budowlani" - pokój nr 5 lub telefonicznie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
33728044
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne