Ogłoszenie

Sprzedaż zabudowanej budynkiem mieszklanym działki nr 77/2, położonej w Jastrzębiej Górze przy ul. Hieronima Derdowskiego 17

pomorskie, Jastrzębia góra

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Hieronima Derdowskiego 17, Jastrzębia góra, pomorskie
Powierzchnia
987 m2
Cena
890 025 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
07-02-2018
Numer ogłoszenia
33731603
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
06-12-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
84-100 Puck
Ulica
A. Mickiewicza 8
Osoba kontaktowa
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Maciej Migowski

SzczegółyOGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Maciej Migowski, Kancelaria Komornicza w Pucku, 84-100 Puck, ul. A. Mickiewicza 8 (tel. 0-58 673-11-22) ogłasza, że w sprawie przeciwko dłużnikowi: Beata Chołodowska dnia 7.02.2018 r. o godz. 9.00 w budynku Sądu Rejonowego w Wejherowie Wydział I Cywilny Sekcja do spraw Egzekucyjnych w Pucku, ul. 1 Maja 15, 84-100 Puck, w sali nr 12, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 77/2
o powierzchni 821 m2 położonej w Jastrzębiej Górze przy ul. Hieronima Derdowskiego nr 17, gmina Władysławowo, zabudowanej budynkiem mieszkalnym z pokojami gościnnymi o powierzchni użytkowej 987 m2, zabudowie wolno stojącej, niepodpiwniczonym, trzykondygnacyjnym, z wbudowanym drewnianym budynkiem letniskowym typu "Stolbud", dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie - Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GD2W/00014431/5. Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, oznaczona symbolem: 48 MN,U - pow. 0,75 ha. Tereny zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej i usługowej.
Suma oszacowania wynosi 1 186 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 890 025,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości l/10 sumy oszacowania, tj. 118 670,00 zł, w gotówce lub w książeczce oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu, zgodnie z art. 953 kpc, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Gdyni 52 10201853 0000 9702 0132 1082.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły, oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
33731603
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne