Ogłoszenie

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości położonej w Rybitwach 21A, gmina Pakość

kujawsko-pomorskie, ---

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
---, ---, kujawsko-pomorskie
Powierzchnia
76 967 m2
Cena
1 200 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
20-12-2017
Numer ogłoszenia
33731759
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-12-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Bronikowskiego 27

Szczegóły



Syndyk Masy Upadłości Marka Wickiego w upadłości likwidacyjnej, zam. w Rybitwach 21A, gm. Pakość, woj. kujawsko-pomorskie
oferuje do sprzedaży z wolnej ręki prawo wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Rybitwach 21A, gm. Pakość, stanowiącej działkę nr 44/22 o powierzchni 7,6967 ha, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą nr BY1I/00023909/3 wraz ze związaną z tym prawem własnością budynków,
za cenę nie niższą niż 1 200 000 (jeden milion dwieście tysięcy złotych) zł brutto.
Oferta (dla swej ważności) musi spełniać następujące kryteria:
- zaoferowana cena zakupu będzie nie niższa od ceny brutto nieruchomości,
- nabywca zobowiązuje się do pokrycia kosztów zawarcia umowy,
- zaoferowana cena zostanie uiszczona przez nabywcę w całości na rachunek masy upadłości o nazwie Jan Chróśniak syndyk nr 18 1540 1027 2102 7580 0030 0002 - przed zawarciem umowy sprzedaży.
Dla wzięcia udziału w konkursie ofert (pod rygorem nieważności złożonej oferty) należy w terminie do dnia poprzedzającego termin do składania ofert wpłacić wadium w wysokości 10 % wartości brutto minimalnej ceny sprzedaży, a potwierdzenie jego wpłaty należy dołączyć do składanej oferty.
Z opisem i stanem prawnym nieruchomości można zapoznać się (w dniu 11.12.2017 r. w godz. od 9.00 do 14.00) w biurze syndyka mieszczącym się w Bydgoszczy przy ul. Bronikowskiego 27 - gdzie, w terminie do 20 grudnia 2017 r. należy złożyć ofertę zakupu. O wynikach otwarcia ofert można dowiedzieć się w biurze syndyka w dniu 22.12.2017 r. Dodatkowe informacje można uzyskać oraz umówić oględziny nieruchomości pod nr. tel. 52 320 90 52.
33731759
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z:


Wiadomości Lokalne