Ogłoszenie

Ogłoszenie o licytacji lokalu mieszkalnego nr 24 położonego w Bydgoszczy przy ul. Lelewela 49

kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
---, Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie
Powierzchnia
60,22 m2
Cena
149 250 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
25-01-2018
Numer ogłoszenia
33735752
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
18-12-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
85-231 Bydgoszcz
Ulica
Królowej Jadwigi 16/2
Nr telefonu
523455522
Email
bydgoszcz.bakalarski@komornik.pl
Strona www
www.bydgoszcz.bakalarski.komornik.pl

SzczegółyOGŁOSZENIE O LICYTACJI OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Maciej Bakalarski, mający siedzibę w Bydgoszczy przy ul. Królowej Jadwigi 16/2, tel.: 52 345 55 22, ogłasza, że: w dniu 25.01.2018 r. o godz. 10.00 w budynku XII Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 64a, w sali nr 1.05 odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 24 położonego przy ul. Lelewela 49 w Bydgoszczy. Lokal znajduje się na parterze budynku i stanowi: trzy pokoje, przedpokój, kuchnię , łazienkę i wc o powierzchni użytkowej 60,22 m2. Lokal nie posiada balkonu.
Budynek znajduje się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "BUDOWLANI" w Bydgoszczy, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego przysługuje Beacie Lewińskiej i Danielowi Lewińskiemu. Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00134091/9.
Suma oszacowania wynosi 199 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 149 250,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce, w Kancelarii Komornika, na jeden dzień przed licytacją. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 1 O. Centrum w Bydgoszczy 83 10201462 0000 7002 0184 3796, na którym winna być ujawniona na jeden dzień przed licytacją.
Koszty z tytułu wykreślenia wpisów hipotecznych ponosi nabywca zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 28 lipca 2005 roku Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - Dz.U. nr 167/2005, poz. 1398.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły, oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Aktualne obwieszczenia znajdują się także na stronie www.bydgoszcz.bakalarski.komornik.pl
33735752
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z:


Wiadomości Lokalne