Ogłoszenie

Ogłoszenie o licytacji lokalu mieszkalnego położonego w Bydgoszczy przy ul. Karpackiej 26/16

kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
---, Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie
Powierzchnia
48,15 m2
Cena
149 250 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
22-01-2018
Numer ogłoszenia
33733667
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
18-12-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
85-011 Bydgoszcz
Ulica
Śniadeckich 22/3
Email
bydgoszcz.gluchowski@komornik.pl

SzczegółyOBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Jakub Głuchowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu 22.01.2018 r. o godz. 13.30 w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, mającego siedzibę przy ul. Toruńskiej 64A, w sali nr 1.05 odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu należącego do dłużników, położonego: 85-164 Bydgoszcz, ul. Karpacka 26/16, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Bydgoska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokal mieszkalny znajduje się na trzeciej kondygnacji budynku wielorodzinnego pięciokondygnacyjnego. Budynek wybudowany jest w technologii wielkopłytowej OWT w latach 80., w dobrym stanie technicznym, po przeprowadzonych w ostatnim czasie remontach klatki schodowej i elewacji. Lokal o pow. użytk. 48,15 m2 składa się z 3 pokojów, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju. Lokal w dość dobrym stanie technicznym.
Suma oszacowania wynosi 199 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 149 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 900,00 zł. Rękojmię należy wpłacać do dnia 19.01.2018 r. Postąpienie o 1 500,00 zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Toruniu 38 10205011 0000 9102 0181
0555 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły, oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie po uzgodnieniu z komornikiem oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 64 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
33733667
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z:


Wiadomości Lokalne