Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Syndyk Masy Upadłości spółki pod firmą Huta „Kościuszko” S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Chorzowie ogłasza pisemny...

śląskie, Chorzów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
dzierżawa
Adres nieruchomości
Chorzów, śląskie
Powierzchnia
0,01 m2
Cena
0,01 zł
Numer ogłoszenia
153768
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
18-12-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Syndyk Masy Upadłości spółki pod firmą
Huta „Kościuszko" S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Chorzowie
ogłasza
pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż

1. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Chorzowie przy ulicy Metalowców składającej się z działki ewidencyjnej oznaczonej numerem 1885/179, o powierzchni 1 300 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1C/00016880/1, wraz z prawem własności budynku na niej posadowionego, za cenę nie niższą niż 41.690,- złotych (czterdzieści jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych) to jest 55% wartości oszacowania dokonanego przez biegłego rzeczoznawcę: cena sprzedaży powiększona zostanie o wartość podatku od towarów i usług, o ile taki będzie należny;
2. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Chorzowie przy ulicy Legnickiej składającej się z działek ewidencyjnych oznaczonych numerami 2643/156, 2633/141, 2648/164, o łącznej powierzchni 1 333 m2, dla których Sąd Rejonowy w Chorzowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste nr KA1C/00002930/6, KA1C/00000373/9, za cenę nie niższą niż 49.225,-złotych (czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć złotych) to jest 55% wartości oszacowania dokonanego przez biegłego rzeczoznawcę; cena sprzedaży powiększona zostanie o wartość podatku od towarów i usług, o ile taki będzie należny;
3. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Chorzowie przy ulicy Legnickiej składającej się z działek ewidencyjnych oznaczonych numerami 2906/213, 2909/218, 2912/223, o łącznej powierzchni 298 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1C/00021075/3 za cenę nie niższą niż 10.010,- złotych (dziesięć tysięcy dziesięć złotych) to jest 55% wartości oszacowania dokonanego przez biegłego rzeczoznawcę; cena sprzedaży powiększona zostanie o wartość podatku od towarów i usług, o ile taki będzie należny;
4. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Chorzowie w rejonie ulicy Nowej i Krakowskiej składającej się z działki ewidencyjnej oznaczonej numerem 1009/72 o powierzchni 935 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1C/00022127/0, za cenę nie niższą niż 22.715,-złotych (dwadzieścia dwa tysiące siedemset piętnaście złotych) to jest 55% wartości oszacowania dokonanego przez biegłego rzeczoznawcę; cena sprzedaży powiększona zostanie o wartość podatku od towarów i usług, o ile taki będzie należny;
5. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Chorzowie przy ulicy Metalowców składającej się z działek ewidencyjnych oznaczonych numerami 663/99 i 712/99, o łącznej powierzchni 3 898 m2, dla których Sąd Rejonowy w Chorzowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1C/00016880/1, wraz z prawem własności budynku na niej posadowionego, za cenę nie niższą niż 683.320,00 (sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia dwa złote) to jest 55% wartości oszacowania dokonanego przez biegłego rzeczoznawcę; cena sprzedaży powiększona zostanie o wartość podatku od towarów i usług, o ile taki będzie należny;
6. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Chorzowie stanowiącej część ulicy Metalowców składającej się z działek ewidencyjnych oznaczonych numerami 737/99 i 738/99, o łącznej powierzchni 9 611 m2, dla których Sąd Rejonowy w Chorzowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1C/00016880/1, za cenę nie niższą niż 197.340,- złotych (sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści złotych) to jest 55% wartości oszacowania dokonanego przez biegłego rzeczoznawcę z zastrzeżeniem ustanowienia służebności przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego lub właściciela nieruchomości wchodzących obecnie w skład masy upadłości, położonych w rejonie ul. Metalowców; cena sprzedaży powiększona zostanie o wartość podatku od towarów i usług, o ile taki będzie należny;
7. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Chorzowie przy ulicy Nowej składającej się z działek ewidencyjnych oznaczonych numerami 1941/167 i 2017/153, o łącznej powierzchni 29 616 m2, dla których Sąd Rejonowy w Chorzowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1C/00016880/1, za cenę nie niższą niż 742.940,- złotych (siedemset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset czterdzieści złotych) to jest 55% wartości oszacowania dokonanego przez biegłego rzeczoznawcę; cena sprzedaży powiększona zostanie o wartość podatku od towarów i usług, o ile taki będzie należny;
8. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Chorzowie przy ulicy Rejtana składającej się z działki ewidencyjnej oznaczonej numerem 645/13, o powierzchni 148 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczysta nr KA1C/00005057/3 wraz z prawem własności budynku na niej posadowionego za cenę nie niższą niż 14.535,- zł (czternaście tysięcy pięćset trzydzieści pięć złotych) to jest 45% wartości oszacowania dokonanego przez biegłego rzeczoznawcę; cena sprzedaży powiększona zostanie o wartość podatku od towarów i usług, o ile taki będzie należny;
9. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Chorzowie przy ulicy Nowej, tzw. Południe B, składających się z działek ewidencyjnych oznaczonych numerami: 1671/147, 1767/145, 1039/145, 1511/147, 1770/145, 1939/159, 1512/147 oraz 1935/159, o łącznej powierzchni 13 865 m2, dla których Sąd Rejonowy w Chorzowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste nr: KA1C/00001260/1, KA1C/00016880/1 i KA1C/00022127/0, za cenę nie niższą niż 464.940,- zł (czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści złotych) to jest 45% wartości oszacowania dokonanego przez biegłego rzeczoznawcę; cena sprzedaży powiększona zostanie o wartość podatku od towarów i usług, o ile taki będzie należny;
10. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Chorzowie przy os. Pod Arkadami (w rejonie ulic Miłej i Okrężnej) składającej się z działki ewidencyjnej oznaczonych numerem 2211/441 o powierzchni 1 045 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1C/00018197/0, za cenę nie niższą niż 4.028,- zł (cztery tysiące dwadzieścia osiem złotych) to jest 45% wartości oszacowania dokonanego przez biegłego rzeczoznawcę; cena sprzedaży powiększona zostanie o wartość podatku od towarów i usług, o ile taki będzie należny;
11. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Chorzowie przy os. Pod Arkadami (w rejonie ulic Miłej i Okrężnej) składającej się z działki ewidencyjnej oznaczonej numerem 789/37, o powierzchni 1 276 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1C/00037382/3, za cenę nie niższą niż 21.060,- zł (dwadzieścia jeden tysięcy sześćdziesiąt złotych) to jest 45% wartości oszacowania dokonanego przez biegłego rzeczoznawcę; cena sprzedaży powiększona zostanie o wartość podatku od towarów i usług, o ile taki będzie należny;
12. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Chorzowie przy ulicy Stacyjnej - obszar 1 składających się z działek ewidencyjnych oznaczonych numerami 2198/77, 2201/86, 2204/87, 127,2189/57, 2191/121, 2932/128, 653/97,654/98 662/116, 663/119, 792/130, 801/108, 2627/126, 2632/131 oraz 2195/67, o łącznej powierzchni 30 108 m2, dla których Sąd Rejonowy w Chorzowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste nr KA1C/00001098/4, KA1C/00001190/9, KA1C/00016918/7 i KA1C/00024846/0, za cenę nie niższą niż 488.392,- zł (czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote) to jest 45% wartości oszacowania dokonanego przez biegłego rzeczoznawcę; cena sprzedaży powiększona zostanie o wartość podatku od towarów i usług, o ile taki będzie należny;
13. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Chorzowie przy ulicy Stacyjnej- obszar 2 składających się z działek ewidencyjnych oznaczonych numerami 2637/141, 139, 140, o łącznej powierzchni 6 868 m2, dla których Sąd Rejonowy w Chorzowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste nr KA1C/00016918/7 i KA1C/00023881/0 za cenę nie niższą niż 62.987,- zł (sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem złotych) to jest 45% wartości oszacowania dokonanego przez biegłego rzeczoznawcę; cena sprzedaży powiększona zostanie o wartość podatku od towarów i usług, o ile taki będzie należny;
14. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Chorzowie przy ulicy Stacyjnej - obszar 3 składających się z działek ewidencyjnych oznaczonych numerami: 783/163, 149, 150, 160, 161, 2947/159, 782/162, 798/176, 799/177, 2642/151, 2647/156, 2652/164, 2659/181, 2656/175, 157, 158, 180, 674/179, o łącznej powierzchni 38 093 m2, dla których Sąd Rejonowy w Chorzowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste nr KA1C/00001185/1, KA1C/00001190/9, KA1C/00016918/7, KA1C/00021075/3 i KA1C/00023881/0, za cenę nie niższą niż 617.919,- zł (sześćset siedemnaście tysięcy dziewięćset dziewiętnaście złotych) to jest 45% wartości oszacowania dokonanego przez biegłego rzeczoznawcę; cena sprzedaży powiększona zostanie o wartość podatku od towarów i usług, o ile taki będzie należny;
15. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Chorzowie przy ulicy Metalowców składającej się z działki ewidencyjnej oznaczonej numerem 2015/179, o łącznej powierzchni
10 600 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1C/00016880/1, wraz z prawem własności budynku na niej posadowionego za cenę nie niższą 1.860.400,- zł (jeden milion osiemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta złotych) tj. 80% wartości oszacowania dokonanego przez biegłego rzeczoznawcę; cena sprzedaży powiększona zostanie o wartość podatku od towarów i usług, o ile taki będzie należny o ile taki będzie należny; z zastrzeżeniem umowy najmu pomieszczeń biurowo-administracyjnych na czas trwania postępowania upadłościowego dla potrzeb biura syndyka na warunkach określonych w Regulaminie przetargu;

Warunki przetargu:
1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty w terminie do dnia
22 stycznia 2018 r. do godz. 14.00. Oferta powinna zostać złożona w zamkniętej, opieczętowanej kopercie z dopiskiem „Huta „Kościuszko - Przetarg - ...........................; nie otwierać" wraz ze wskazaniem zgodnie z regulaminem przetargu, której nieruchomości oferta dotyczy. W przypadku składania ofert drogą pocztową, decyduje data wpływu. Oferty winny być składane lub przesyłane na adres: Huta „Kościuszko" S.A. w upadłości likwidacyjnej, ul. Metalowców 13, 41-500 Chorzów.
2. Oferent zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że zapoznał się z regulaminem przetargu.
3. W przypadku nieruchomości opisanej w punkcie 6 oferent zobowiązany jest złożyć oświadczenie o przyjęciu obowiązku ustanowienia służebności przejazdu i przechodu.
4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej przedmiotu zakupu na rachunek bankowy syndyka masy upadłości Huta „Kościuszko" S.A. w upadłości likwidacyjnej, prowadzony w Alior Bank S.A. Oddział Katowice
o numerze: 82 2490 0005 0000 4530 7622 4601.
5. Rozpoznanie ofert przedmiotu przetargu oraz ewentualna aukcja nastąpią na posiedzeniu jawnym z udziałem Sędziego Komisarza w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach Wydział X Gospodarczy, ul. Lompy 14, w dniu 23 stycznia 2018 r. o godz.1200 w Sali nr 12.
6. Sprzedaż nastąpi na warunkach określonych w regulaminie przetargu, który wraz z operatem szacunkowym można przeglądać w biurze syndyka od poniedziałku do piątku w godz. 09-14.
7. Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny oraz do swobodnego wyboru oferty.
8. Wszelkich informacji udziela biuro syndyka pod numerem telefonu (32) 2-411-637.

 

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne