Ogłoszenie

Ogłoszenie o licytacji lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Bydgoszczy przy ul. Tetmajera 19

kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
---, Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie
Powierzchnia
102,28 m2
Cena
234 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
25-01-2018
Numer ogłoszenia
33737152
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
20-12-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
85-231 Bydgoszcz
Ulica
Królowej Jadwigi 16/2
Nr telefonu
523455522
Email
bydgoszcz.bakalarski@komornik.pl
Strona www
www.bydgoszcz.bakalarski.komornik.pl

SzczegółyOGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Maciej Bakalarski mający siedzibę w Bydgoszczy przy ul. Królowej Jadwigi 16/2, tel.: 52 345 55 22 ogłasza, że: w dniu 25.01.2018 r. o godz. 9.30 w budynku XII Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Toruńska 64a, w sali nr 1.05 odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego nr 1 stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego przy ul. Tetmajera 19 w Bydgoszczy. Lokal znajduje się na parterze budynku mieszkalnego dwulokalowego i składa się z czterech pokoi, kuchni, dwóch łazienek, korytarza, hollu i przedsionka o powierzchni użytkowej 102,28 m2. Brak pomieszczeń przynależnych do lokalu. Lokal posiada zewnętrzne tarasy. Właścicielowi tego lokalu przysługuje udział wynoszący 1/2 części w nieruchomości wspólnej objętej KW BY1B/00015007/4, którą stanowi prawo własności gruntu oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.
Nieruchomość stanowi własność Małgorzaty Pawłowskiej i Adama Pawłowskiego.
Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00031247/6.
Suma oszacowania wynosi 312 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 234 000,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 31 200,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce, w Kancelarii Komornika, na jeden dzień przed licytacją. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA I O. Centrum w Bydgoszczy 83 10201462 0000 7002 0184 3796, na którym winna być ujawniona na jeden dzień przed licytacją.
Koszty z tytułu wykreślenia wpisów hipotecznych ponosi nabywca zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 28 lipca 2005 roku Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - Dz.U. nr 167/2005, poz. 1398.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Aktualne obwieszczenia znajdują się także na stronie www.bydgoszcz.bakalarski.komornik.pl.
33737152
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z:


Wiadomości Lokalne