Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Przetarg nieorganiczony na sprzedaż nieruchomości

podkarpackie, Dębica

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Dębica, podkarpackie
Powierzchnia
3 245 m2
Numer ogłoszenia
33736713
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
20-12-2017

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
39-200 Dębica
Ulica
Ratuszowa 2
Osoba kontaktowa
Gmina Miasta Dębica
Nr telefonu
14 683-82-73
Strona www
www.debica.pl

SzczegółyBurmistrz Miasta Dębicy ogłasza
Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości:
Działka nr 421/7 o powierzchni 3245 m2, obręb 5 miasta Dębica objętej KW Nr RZ1D/00039020/5 położonej przy ulicy Kwiatkowskiego zabudowanej budynkiem byłego hotelu robotniczego.
- cena wywoławcza:2.300.000,- zł (słownie: dwa miliony trzysta tysięcy złotych)
- wadium: 230 000,- zł (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy złotych).
Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w podanej wysokości najpóźniej do dnia
22.02.2018r. na konto Urzędu Miejskiego Nr 40 1240 4764 1111 0000 4866 6589 w Banku Pekao S.A. w Dębicy.
Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przed przystąpieniem do przetargu.
Przetarg odbędzie się w dniu 27.02.2018r. w budynku Urzędu Miejskiego w Dębicy (parter pok. 51), ul. Ratuszowa 2, o godz. 930.
Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości:
prawo użytkowania wieczystego działki nr 430/89 wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków oraz prawo własności zabudowanej działki nr 430/182 w obrębie 2 miasta Dębica położonych przy ulicy Metalowców w Dębicy
- cena wywoławcza:2.300.000,- zł (słownie: dwa miliony trzysta tysięcy złotych)
- wadium: 230 000,- zł (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy złotych).
Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w podanej wysokości najpóźniej do dnia
22.02.2018r. na konto Urzędu Miejskiego Nr 40 1240 4764 1111 0000 4866 6589 w Banku Pekao S.A. w Dębicy.
Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przed przystąpieniem do przetargu.
Przetarg odbędzie się w dniu 27.02.2018r. w budynku Urzędu Miejskiego w Dębicy (parter pok. 51), ul. Ratuszowa 2, o godz. 10:00.
Szczegółowych informacji zasięgnąć można w Wydziale Gospodarki Komunalnej tel. 14 683-82-73 lub 14 683-82-70. Informacje dostępne również na stronie internetowej miasta www.debica.plw Biuletynie Informacji Publicznej-sprzedaż nieruchomości - sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu-ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości.
33736713
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne