Ogłoszenie

Ogłoszenie o licytacji lokalu mieszkalnego położonego w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 170A/47

kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
---, Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie
Powierzchnia
65,65 m2
Cena
232 500 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
22-01-2018
Numer ogłoszenia
33737168
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
28-12-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
85-231 Bydgoszcz
Ulica
Królowej Jadwigi 16/2
Nr telefonu
523455522
Email
bydgoszcz.bakalarski@komornik.pl
Strona www
www.bydgoszcz.bakalarski.komornik.pl

SzczegółyOGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Maciej Bakalarski mający siedzibę w Bydgoszczy, przy ul. Królowej Jadwigi 16/2, tel.: 52 345 55 22 na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 22.01.2018 r. o godz. 11.10 w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XII Wydziale Cywilnym: 85-023 Bydgoszcz, ul. Toruńska 64A odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: Zbigniew Piotr Czwartek, położonego: 85-817 Bydgoszcz, ul. Toruńska 170A/47. Lokal ten położony jest na pierwszym piętrze budynku mieszkalnego i stanowi: pokój z aneksem kuchennym, dwa pokoje, przedpokój i łazienkę z WC o powierzchni użytkowej 65,64 m2. Pomieszczenie przynależne do lokalu - komórka lokatorska nr 47 o powierzchni 2,78 m2. Lokal posiada balkon. Pole powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych (wg KW): 68,42 m2. Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00187876/2.
Nieruchomość obciążona jest służebnością osobistą mieszkania - zgodnie z wpisem w dziale III księgi wieczystej - szczegóły do wglądu w kancelarii komornika.
Suma oszacowania wynosi 310 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 232 500,00 zł.
- wartość służebności osobistej mieszkania obciążającej nieruchomość wynosi: 91 000,00 zł.
- wartość rynkowa nieruchomości z uwzględnieniem obciążenia służebnością osobistą mieszkania wynosi: 219 000,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 31 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce, w Kancelarii Komornika, na jeden dzień przed licytacją. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
PKO BP SA I o. Centrum w Bydgoszczy 83 1020 1462 0000 7002 0184 3796, na którym winna być ujawniona na jeden dzień przed licytacją.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły, oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Oględziny nieruchomości odbędą się dnia 19.01.2017 r. od godz. 11.00 do 11.15.
33737168
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z:


Wiadomości Lokalne