Ogłoszenie

Licytacja działki położonej w obrębie Droszków gmina Zabór

lubuskie, Droszków gmina zabór

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Droszków gmina zabór, lubuskie
Powierzchnia
1 005 m2
Cena
115 020 zł
Numer ogłoszenia
33738061
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
22-12-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
65-034 Zielona góra
Ulica
Boh. Westerplatte

SzczegółyOGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Norbert Piskorz (tel. 0 68 324 61 95) ogłasza, że: dnia 22-01-2018r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze mającego siedzibę przy Zielona Góra, Pl. Słowiański 2 w sali nr ustalonej w dniu licytacji, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej :
działka gruntowa nr 344/138 o powierzchni 1005m.kw., obręb ewidencyjny 0003 Droszków;
zabudowana budynkiem mieszkalnym - jednorodzinnym (w budowie, stan zamknięty). Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowany z suporeksu, z zamocowaną na murze siatką, pokrytą warstwą szpachlującą, posiada czterospadowy dach kryty blachodachówką. teren okalający nieruchomość jest niezagospodarowany. Porośnięty pojedynczymi drzewami sosny i brzozy z samosiewów. Działka ogrodzona prowizorycznym ogrodzeniem wykonanym z desek. Budynek nie posiada żadnych przyłączy, z wyjątkiem podprowadzenia zasilania elektrycznego do granicy działki (bez szafki złączy).
Z informacji uzyskanych w Starostwie Powiatowym wynika, że budowa realizowana jest na podstawie prawomocnego pozwolenia na budowę.
położonej:
66-003 Zabór, Jagodowa, Droszków,
dla której Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą nr KW ZG1E 96382/6 [NKW: ZG1E/00096382/6].
Suma oszacowania wynosi 153 360,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 115 020,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 15 336,00zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez powiadomienia.
33738061
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne