Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Wójt Gminy Cedry Wielkie ogłasza rokowania po II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych

śląskie, Cedry Małe

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Cedry Małe, śląskie
Numer ogłoszenia
153801
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
22-12-2017

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
M. Płażyńskiego 16

SzczegółyWójt Gminy Cedry Wielkie
ogłasza rokowania po II przetargu ustnym nieograniczonym
na sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych:

działek niezabudowanych, położonych w miejscowości Cedry Małe w gminie Cedry Wielkie przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
Działki uzbrojone są w przyłącza sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz w przyłącze sieci energetycznej. Do działek prowadzi utwardzona droga dojazdowa.

L.p. Położenie
 działki
Nr dz. Pow. m² Nr KW Cena wywoławcza
w złotych *
Zaliczka 10%
ceny wywoławczej
w złotych
1. Cedry Małe 155/9 1155 GD1G/00045284/4 84 000,00 8 400,00
2. Cedry Małe 155/11 776 57 000,00 5 700,00
3. Cedry Małe 155/12 1023 74 000,00 7 400,00
4. Cedry Małe 155/13 1088 79 000,00 7 900,00
5. Cedry Małe 155/17 924 68 000,00 6 800,00
6. Cedry Małe 155/21 969 70 000,00 7 000,00

Uwaga: Cena wywoławcza nie obejmuje należności podatkowych.


Rokowania odbędą się w dniu 22.01.2018r. o godzinie 11:00, w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich, ul. M. Płażyńskiego 16.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie zaliczki w wysokości 10% ceny wywoławczej (z podaniem numeru działki na przelewie) do dnia 17.01.2018 r. na konto Urzędu Gminy Cedry Wielkie nr 11 8335 0003 0200 0114 2000 0019 w Banku Spółdzielczym Pruszcz Gdański o/ Cedry Wielkie oraz złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy zgłoszenie udziału w rokowaniach w terminie do dnia 17.01.2018 r. do godz. 15:00 (zgłoszenie w zamkniętej kopercie).
Szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Cedry Wielkie ul. M. Płażyńskiego 16 lub telefonicznie pod nr (58) 692 20 35. Ogłoszenie jest również zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej: www.cedry-wielkie.pl

 

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne