Ogłoszenie

II licytacja nieruchomości

dolnośląskie, Maniów mały

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Maniów mały, dolnośląskie
Cena
166 000 zł
Numer ogłoszenia
33739321
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
02-01-2018

Ogłaszający

Województwo
Ulica
---

SzczegółyOGŁOSZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Andrzej Pokora na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu
18 stycznia 2018 r. o godz. 11:45
w budynku Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej mającego siedzibę przy ul. Św. Andrzeja 3 w sali nr 03, odbędzie się
DRUGA LICYTACJA
nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie zagrodowej z siedmiosegmentowym budynkiem gospodarczym położonej w miejscowości Maniów Mały (numer działki 392/6, AM-2, obręb 0006 Maniów Mały, jednostka ewidencyjna 022306_2 Mietków), dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1S/00011532/5, stanowiącej własność dłużnika Janusza Preisa (Preis).
Suma oszacowania wynosi 249 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 166 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 900,00 zł. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
PKO BP S.A. 21 1020 5242 0000 2502 0261 9229
Rękojmia może być złożona również w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu
terminu z komornikiem. Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w siedzibie kancelarii komornika.

Szczegółowe informacje dostępne pod nr tel. (71) 396 67 29.
33739321
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne