Ogłoszenie

II licytacja nieruchomości

dolnośląskie, Grodziec mały

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Grodziec mały, dolnośląskie
Powierzchnia
96 m2
Cena
119 333,33 zł
Numer ogłoszenia
33739328
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
02-01-2018

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
---

SzczegółyOBWIESZCZENIE
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Marcin Sobuś zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu
24 stycznia 2018 r. o godz. 13:45
w sali nr 210 Sądu Rejonowego w Głogowie odbędzie się
DRUGA LICYTACJA
nieruchomości gruntowej - nr działki 332 o pow. 0,3287 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym (o pow. użyt. 96,00 m2) i budynkiem gospodarczym, zlokalizowanej przy drodze asfaltowej, uzbrojonej w sieć elektryczną, kanalizacyjną i wodociągową. Nieruchomość położona jest w miejscowości Grodziec Mały 73, posiada założoną księgę wieczystą w WKW Sądu Rej. w Głogowie nr LE1G/00003043/5, oraz stanowi własność dłużników: Krzysztof Sebastian Braciak pl. 1000-lecia 3/11, 67-200 Głogów; Ewa Maria Braciak Grodziec Mały 50B/4, 67-240 Grodziec Mały.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 179 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, j. kwotę: 119 333,33 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, najpóźniej na dzień przed licytacją, na konto komornika:
Bank Millennium SA Millennium - Centrum Rozliczeniowe 07 1160 2202 0000 0001 2992 0247
podając na dowodzie wpłaty, iż jest to: rękojmia do sprawy: KM 2733/16, oraz imię i nazwisko wpłacającego.
Rękojmia może być również złożona w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (76) 833 22 22
33739328
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne