Ogłoszenie

II licytacja nieruchości

wielkopolskie, Poznan

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Skwierzyńska, Poznan, wielkopolskie
Cena
801 000 zł
Numer ogłoszenia
33739375
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
02-01-2018

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
---

SzczegółyOBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ NR KW PO1P/00064479/8
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Michał Czarnecki (tel. (61) 852 46 90) ogłasza, że w dniu
18 stycznia 2018 r. o godz. 9:00
w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu mającego siedzibę przy ul. Młyńska 1a w sali nr 148, odbędzie się
DRUGA LICYTACJA
nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Poznaniu przy ul. Skwierzyńskiej 1 (numer działki 152/2) dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1P/00064479/8.
Suma oszacowania wynosi 1 201 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 801 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 120 150,00 zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Poznaniu 53 1020 4027 0000 1902 0751 9251. Rękojmię należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
33739375
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne