Ogłoszenie

I licytacja nieruchomosci

wielkopolskie, Jaracz

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Jaracz, wielkopolskie
Powierzchnia
166,86 m2
Cena
287 250 zł
Numer ogłoszenia
33739800
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
02-01-2018

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
---

SzczegółyOBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW PO1O/00029668/2
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Obornikach Mieszko Cieślik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:
19 stycznia 2018 r. o godz. 8:00
w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach mającego siedzibę przy ul. Piłsudskiego 57, w sali nr 3, odbędzie się
PIERWSZA LICYTACJA
nieruchomości należącej do dłużników Marka Babicza i Iwony Babicz, położonej w Jaraczu, gm. Rogoźno, dla której Sąd Rejonowy w Obornikach prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1O/00029668/2. Ww. księga wieczysta obejmuje 4 działki gruntu przeznaczonego na cele rolne o nr ew. 148/2, 150, 151 i 152, o łącznej powierzchni 3,7134 ha. Nieruchomość uzbrojona jest w sieć energetyczną, wodociągową i kanalizacyjną (szambo). Na terenie nieruchomości, częściowo zadrzewionej i zarośniętej, znajdują się pozostałości dawnej zabudowy oraz zbiorniki z wodą stojącą. Dojazd do nieruchomości zapewniony jest drogą utwardzoną asfaltową - końcowy odcinek drogą wewnętrzną gruntową poprzez służebność przejścia i przejazdu. Na nieruchomości posadowiony jest budynek mieszkalny oraz dwa budynki gospodarcze w zabudowie wolnostojącej. Budynek mieszkalny jest jednorodzinny, piętrowy, podpiwniczony, z garażem dwustanowiskowym, wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej, rok budowy 2006 r. (bez odbioru technicznego). W budynku tym, o powierzchni użytkowej 166,86 m2 (plus piwnica), znajdują się następujące pomieszczenia: piwnica - pomieszczenie gospodarcze z kotłownią, parter - salon otwarty z holem, kuchnią, jadalnią, przedpokój, łazienka i garaż dwustanowiskowy o pow. 42,60 m2, poddasze - 5 pokoi, łazienka, strych.
Suma oszacowania wynosi 383 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 287 250,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 38 300,00 zł.
Rękojmia powinna być złożona na konto komornika:
Bank Gospodarki Żywnościowej SA - 57 2030 0045 1110 0000 0217 6050 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
33739800
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne