Ogłoszenie

Licytacja działki położonej w Zielonej Górze

lubuskie, Zielona góra

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Zielona góra, lubuskie
Powierzchnia
1 434 m2
Cena
1 337 655 zł
Numer ogłoszenia
33739833
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
29-12-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
65-034 Zielona góra
Ulica
Boh. Westerplatte

SzczegółyOGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Norbert Piskorz (tel. 0 68 324 61 95) ogłasza, że: dnia 29-01-2018r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze mającego siedzibę przy Zielona Góra, Pl. Słowiański 2 w sali nr ustalonej w dniu licytacji, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej :
Nieruchomość gruntowa- działka o numerze 17 o powierzchni 1434 mkw. zabudowana rozpoczęta budową budynku mieszkalnego, wielorodzinnego mieszczącego (zgodnie z projektem) 40 lokali mieszkalnych, pięciokondygnacyjnego. W kondygnacji podpiwniczenia zlokalizowana jest hala garażowa.
położonej:
65-001 Zielona Góra, Krasińskiego 6,
dla której Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą nr KW ZG1E 82950/8 [NKW: ZG1E/00082950/8].
Suma oszacowania wynosi 1 783 540,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 337 655,00zł.
Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w aktualnie obowiązującej podstawowej stawce (obecnie 23%). Zgodnie z wynikami sprawdzenia na portalu MF podmioty mogące być podatnikami należnego podatku VAT od sprzedaży nieruchomości nie figurują jako aktywni podatnicy podatku VAT. Zgodnie z wyrokiem ETSUE z dnia 19 października 2017r. C-101/16 dyrektywę 2006/112/WE (VAT) należy interpretować w ten sposób, że stoi ona na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu (...) na mocy którego odmawia się prawa do odliczenia podatku od wartości dodanej z tego względu, że podmiot (...) został uznany za nieaktywny, przy czym to uznanie za nieaktywnego zostało opublikowane i jest dostępne na stronie internetowej (...) jeżeli odmowa prawa do odliczenia jest systematyczna i ostateczna oraz nie pozwala na przedłożenie dowodów na niepopełnienie przestępstwa podatkowego lub na brak utraty wpływów podatkowych.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 178 354,00zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez powiadomienia.
Komornik Sądowy
mgr Norbert Piskorz
33739833
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne