Ogłoszenie

Sprzedaż zabudowanej budynkiem mieszkalnym działki nr 123/14, położonej w Malborku przy ul. Kościuszki 17

pomorskie, Malbork

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Kościuszki 17, 82-200, Malbork, pomorskie
Powierzchnia
622,12 m2
Cena
310 960 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
12-02-2018
Numer ogłoszenia
33741832
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-01-2018

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
82-200 Malbork
Ulica
Pl. Słowiański 5
Osoba kontaktowa
Miasto Malbork

SzczegółyWYCIĄG Z OGŁOSZENIA
BURMISTRZA MIASTA MALBORKA
Burmistrz Miasta Malborka ogłasza w dniu 12 lutego 2018 r. o godz. 10.00 czwarty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Miasta Malborka
1. Opis nieruchomości
Udział wynoszący 0,706 części w nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie 11 miasta Malborka przy ul. Kościuszki 17, mającej urządzoną księgę wieczystą KW GD1M/00026705/9:
l.p.Nr
działki
Pow.
w ha
cena
wywoławcza
brutto
(VAT zw.
Na podstawie
art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a
ustawy
o podatku od
towarów i usług)
1123/140.0194310 960 zł
Budynek przy ul. Kościuszki 17 jest budynkiem murowanym, trzykondygnacyjnym z poddaszem użytkowym w budynku głównym i dwukondygnacyjnym w przybudówce, wybudowanym pod koniec XIX w. W części parterowej znajduje się wyodrębniony lokal użytkowy stanowiący własność osoby trzeciej, a do którego przynależy udział wynoszący 0,294 części w częściach wspólnych budynku i gruntu. Na I piętrze znajdują się 3 lokale mieszkalne oraz na pozostałych kondygnacjach po 1 lokalu mieszkalnym. Budynek wyposażony jest w instalację wodociągową, kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową. Posiada ogrzewanie piecowe
i etażowe. Ciepła woda dostarczana jest poprzez gazowe przepływowe podgrzewacze wody. Powierzchnia zabudowy 193,64 m2, pow. użytkowa budynku 622,12 m2 oraz kubatura 2 512,8 m3.
Udział w nieruchomości objęty przetargiem odpowiada powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych znajdujących się na I, II i III piętrze o łącznej pow. użytkowej 285,11 m2.
W budynku znajdują się 4 zamieszkałe lokale (2 lokale na podstawie umów najmu i 2 lokale bez tytułu prawnego z orzeczeniem eksmisji) oraz 1 pustostan.
W dziale III i IV księgi wieczystej urządzonej dla nieruchomości brak jest wpisów obciążających.
Warunki nabycia nieruchomości:
1. wadium w kwocie - 30 000 zł (trzydzieści tysięcy złotych) płatne najpóźniej do 08 lutego 2018 r. przelewem na konto depozytowe Miasta Malborka prowadzone w Banku BPH SA. O/Malbork nr 87-10600076-0000331000179282.
2. przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Malborka Pl. Słowiański 5 w Malborku.
3. szczegółowych informacji udziela Wydział Rozwoju i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Malborka w godzinach urzędowania (tel. 6290400 w. 458, 470, 471, 472, w zakresie zabudowy w. 431,432 oraz w zakresie ochrony konserwatorskiej w. 430)
4. Burmistrz Miasta Malborka zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
5. Pełny tekst ogłoszenia zamieszczono na stronie www.bip.malbork.ploraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Malborka.
33741832
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne