Ogłoszenie

Sprzedaż niezabudowanej działki nr 1201, położonej w Giżycku przy ul. Sybiraków

warmińsko-mazurskie, Giżycko

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Sybiraków, Giżycko, warmińsko-mazurskie
Powierzchnia
3 424 m2
Cena
165 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
07-02-2018
Numer ogłoszenia
33741995
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-01-2018

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
11-500 Giżycko
Ulica
1 Maja 14
Osoba kontaktowa
Gmina Miejska Giżycko

SzczegółyWYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
OBWIESZCZENIE NR 92/2017
Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości
w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
1. Nieruchomość niezabudowana położona w Giżycku przy ul. Sybiraków oznaczona nr geodezyjnym działki 1201 o pow. 3424m2, opisana w KW OL1G/00012929/0;
Przeznaczenie: tereny zabudowy przemysłowej, składowej, usługowej;
Cena wywoławcza nieruchomości: 165.000,00zł;
Wadium - 16.500,00 zł;
II przetarg- termin I przetargu: 13.09.2017 r.;
2. Nieruchomość niezabudowana położona w Giżycku przy ul. Sybiraków oznaczona nr geodezyjnymi działek: 1210 o pow. 843m2 i 1211 o pow. 3300m2, o łącznej pow. 4143m2, opisana w KW OL1G/00012929/0;
Przeznaczenie: tereny zabudowy usługowej, przeznaczenie dopuszczalne - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
Cena wywoławcza nieruchomości: 230.000,00 zł;
Wadium - 23.000,00 zł;
II przetarg- termin I przetargu: 13.09.2017 r.;
3. Nieruchomość niezabudowana położona w Giżycku przy ul. Sybiraków oznaczona nr geodezyjnym działki 1213 o pow. 2662m2, opisana w KW OL1G/00012929/0;
Przeznaczenie: tereny zabudowy usługowej;
Cena wywoławcza nieruchomości: 160.000,00 zł;
Wadium - 16.000,00 zł;
II przetarg- termin I przetargu: 13.09.2017 r.;
4. Nieruchomość niezabudowana położona w Giżycku przy ul. Sybiraków oznaczona nr geodezyjnym działki 1198 o pow. 4057m2, opisana w KW OL1G/00012929/0;
Przeznaczenie: teren zabudowy przemysłowej, składowej, usługowej, zgodnie z rysunkiem planu fragment działki oznaczony jest pod rowy i zbiorniki retencyjne;
Cena wywoławcza nieruchomości: 210.000,00 zł;
Wadium - 21.000,00 zł;
II przetarg- termin I przetargu: 13.09.2017 r.;
5. Nieruchomość niezabudowana położona w Giżycku przy ul. Polnej oznaczona nr geodezyjnymi działek 658/2 o pow. 255m2, 659 o pow. 1626m2, 976 o pow. 179m2, o łącznej pow. 2060m2, opisana w KW OL1G/00013121/3;
Przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej,
Cena wywoławcza nieruchomości: 135.000,00 zł;
Wadium - 13.500,00 zł;
I przetarg;
6. Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Giżycku przy ul. Przemysłowej oznaczona nr geodezyjnymi działki 327/40 o pow. 349 m2, opisana
w KW/OL1G/00012409/9.
Przeznaczenie: obecnie teren zabudowany obiektami magazynowo-składowymi, który przeznacza się na lokalizację obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług i handlu dla potrzeb ogólnomiejskich.
Cena wywoławcza nieruchomości: 35.000,00 zł;
Wadium - 3.500,00 zł;
I przetarg;
Do ceny ww. nieruchomości ustalonej w przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zmian.) zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Uwagi:
1. Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 7 lutego 2018roku o godzinie 10:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Giżycku, w pokoju 121, w przypadku zgłoszenia większej ilości uczestników istnieje możliwość przeprowadzenia czynności przetargowych w sali konferencyjnej urzędu. Licytacje będą się odbywały w kolejności podanej w Obwieszczeniu.
2. Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w wysokości podanej w Obwieszczeniu do dnia 2 lutego 2018 r. (włącznie) na konto Urzędu PEKAO S.A. 42 1240 5787 1111 0010 5856 4508. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Miejskiego w Giżycku.
3. Bliższe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku, w pokoju 121, telefon 87 732 4111 wew. 5. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Wydziału Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku przy pokoju 111 oraz opublikowane na stronie internetowej www.bip.gizycko.pl w dziale przetargi oraz na stronie internetowej www.gizycko.plw dziale nieruchomości.
33741995
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne