Ogłoszenie

Sprzedaż lokalu położonego w miejscowości Niestronno 39A/2, gm. Mogilno

kujawsko-pomorskie, Niestronno 39a/2

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Niestronno 39a/2, kujawsko-pomorskie
Powierzchnia
95,61 m2
Cena
43 133,33 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
15-03-2018
Numer ogłoszenia
33741512
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-01-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
88-300 Mogilno
Ulica
Ogrodowa 10 G
Osoba kontaktowa
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mogilnie Artur Mac

SzczegółyOGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mogilnie Artur Mac (tel. 52 302
0064) ogłasza, że:
dnia 15 marca 2018r. o godz. 09:00
w budynku Sądu Rejonowego w Mogilnie mającego siedzibę przy ulicy
Sądowej 21 w sali nr 14,
odbędzie się druga licytacja nieruchomości lokalowej należącej do
dłużników Bolesława Wojtasik oraz Anny Wojtasik w ustawowej wspólności
majątkowej małżeńskiej, dla której Sąd Rejonowy w Mogilnie IV Wydział
Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą BY1M/00025591/8. Przedmiotem
licytacji jest nieruchomość lokalowa nr 2 zlokalizowana na parterze
budynku wielorodzinnego nr 39A położonego w miejscowości Niestronno, gm.
Mogilno, dla której Sąd Rejonowy w Mogilnie IV Wydział Ksiąg Wieczystych
w Mogilnie prowadzi księgę wieczystą BY1M/00025591/8. Z lokalem związany
jest udział 9561/18428 w nieruchomości wspólnej zapisanej w księdze
wieczystej nr BY1M/00024975/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mogilnie
IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Dojazd do nieruchomości ulicą o
nawierzchni utwardzonej i drogą wewnętrzną. Lokal mieszkalny numer 2 o
powierzchni użytkowej 95,61 m2, składa się z dwóch izb, które posiadają
odrębne wejścia z korytarza. Lokal nie posiada łazienki i WC, wyposażony
jest w instalację elektryczną 220V i wodną. Ogrzewanie piec kaflowy w
każdym pomieszczeniu. Szczegółowe informacje, układ oraz charakterystyka
techniczna i wyposażenie w urządzenia zostały opisane w operacie
szacunkowym. Suma oszacowania wynosi
64 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i
wynosi 43 133,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć
rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6
470,00 zł. Rękojmia może być złożona w gotówce przed licytacją albo
książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego
zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego
wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
PKO BP S.A. 47 1020 1505 0000 0902 0009 0134
z zastrzeżeniem, że w tytule wpłaty należy wskazać - rękojmia za KW
BY1M/00025591/8, sygn. akt Km 1733/04.
Zgodnie z przepisem art.976§1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć
osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu
państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby
wymienione w tym artykule. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do
licytacji i przysądzenia własności, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem
przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie
nieruchomości i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
33741512
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne