Ogłoszenie

Wynajem lokalu użytkowego oraz piwnicy

dolnośląskie, Wrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
dzierżawa
Adres nieruchomości
Gwiaździsta 55, Wrocław, dolnośląskie
Powierzchnia
482 m2
Numer ogłoszenia
33741647
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-01-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
53-335 Wrocław
Ulica
Trwała 7
Osoba kontaktowa
Spółdzielnia Mieszkaniowa Wrocław - Południe

SzczegółySPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WROCŁAW - POŁUDNIE

ogłasza przetarg pisemny, ofertowy w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji
na wynajem lokalu użytkowego
położonego we Wrocławiu przy ul. Gwiaździstej 55 o pow. użytkowej 432,00 m2 oraz piwnicy
o pow. 50,00 m2.
Lokal jest usytuowany na parterze wolnostojącego pawilonu handlowo-usługowego z bezpośrednim wejściem od ul. Gwiaździstej 55 oraz rampą rozładunkową. Branża dowolna, nie uciążliwa dla mieszkańców z wyłączeniem gastronomii, handlu artykułami spożywczymi i alkoholowymi.
Stawka wyjściowa czynszu najmu za pow. użytkową lokalu 37,00 zł/m2 oraz 12,00 zł/m2 za pom. piwniczne plus należny VAT oraz opłaty za media. Wadium w kwocie 1500 zł.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Przetarg ul. Gwiaździsta 55 w biurze adm. Osiedla ul. Zielińskiego 76 pokój nr 1 do dnia 18.01.2018 r. do godz. 11.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.01.2018 r. o godz.12.00
Materiały przetargowe oraz szczegółowe informacje dostępne w biurze adm. Osiedla
przy ul. Zielińskiego 76 we Wrocławiu, nr tel.71 78 31 113, 71 78 31 179.
Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie możliwość negocjacji uzupełniających, swobodnego wyboru oferenta, prawo do unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyny.
33741647
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne