Ogłoszenie

Licytacja nieruchomości położonej w Nowej Soli

lubuskie, Nowa sól

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Nowa sól, lubuskie
Powierzchnia
1 376 m2
Cena
379 950 zł
Numer ogłoszenia
33743441
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-01-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
67-100 Nowa sól
Ulica
Długa

SzczegółyKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowej Soli Jacek Mikołajczyk
(tel. 683766112) ogłasza, że: dnia 23-02-2018r. o godz. 12:00 w budynku
Sądu Rejonowego w Nowej Soli mającego siedzibę przy ul. J. Piłsudskiego
24 w sali nr 106, odbędzie się pierwsza licytacja wieczystego
użytkowania gruntu i własności budynku stanowiącego odrębną
nieruchomość położonej: 67-100 Nowa Sól,
ul. Sidorskiej 7, dla której Sąd Rejonowy w Nowej Soli Wydział V Ksiąg
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ZG1N/00064476/8.
Przedmiotem licytacji jest wieczyste użytkowanie nieruchomości i
własność budynku posadowionego na tej nieruchomości zabudowanego halą,
oznaczona ewidencyjnie jako działka nr 778/5 o pow. 0,1376 ha, położona
w Nowej Soli przy ul. Sidorskiej 7. Zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na terenie
zabudowy usługowej. Teren uzbrojony jest w sieć: wodną, energetyczną,
gazową, kanalizacyjną i telekomunikacyjną. Działka zabudowana jest halą.
Przy granicy działki z drogą jest przyłącze gazowe i złącze
energetyczne. Budynek parterowy pełni funkcję hali dostosowanej do
studia mebli. Powierzchnia zabudowy budynku wykazana w ewidencji gruntów
wynosi: 427,00 m2. Powierzchnia użytkowa: około 427 m2x0,90 = 384 m2.
Wieczyste użytkowanie gruntu i własność budynku stanowiącego odrębną
nieruchomość oszacowano na kwotę: 506 600,00 zł brutto (w tym podatek VAT)
w tym : wartość prawa użytkowania wieczystego gruntu 67 600,00 zł brutto
(w tym podatek VAT) wartość zabudowy 439 000,00 zł brutto (w tym podatek VAT)
zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 379 950,00 zł brutto
(w tym podatek VAT)
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości
jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 50 660,00 zł, zgodnie z art.
962 § 1 kpc najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto
komornika: BGŻ BNP Paribas S.A. 77 20300045 1110 0000 0405 8460 lub w
kancelarii komornika.
Zgodnie z treścią operatu szacunkowego biegłego sądowego ( strona 4) -
"określona wartość rynkowa przedmiotowej nieruchomości jest wartością
określoną na cenach transakcyjnych w rozumieniu ustawy o cenach. W
przypadku transakcji obciążonej podatkiem VAT do określenia ceny
jednostkowej przyjęto cenę uwzględniającą podatek VAT".
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć
osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu
państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby
wymienione w tym artykule. Licytant pozostający w związku małżeńskim
zobowiązany jest przedłożyć zgodę współmałżonka z urzędowo poświadczonym
podpisem.
33743441
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne