Ogłoszenie

Dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach na wynajem następujących lokali użytkowych oraz garaży mieszczących się w Kielcach

świętokrzyskie, Kielce

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
dzierżawa
Adres nieruchomości
Kielce, świętokrzyskie
Numer ogłoszenia
153856
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
10-01-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto

SzczegółyDyrektor Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach

na wynajem następujących lokali użytkowych oraz garaży mieszczących się w Kielcach:

L.p. Znak sprawy Położenie
lokalu
Powierzchnia
lokalu
Cena
wywoławcza
za 1 m (netto)
Kwota
wadium(pln)
1. MZB/NL/L/01/01/18 Ul. Duża 9 (wp, r) 46,60 m ² 35 zł/ m² 4.900 zł
2. MZB/NL/L/02/01/18 Ul. Duża 9 (wp, r ) 64,80 m ² 35 zł/ m² 6.800 zł
3. MZB/NL/L/03/01/18 Ul. Karczówkowska 36,
I piętro(wp, g)
43,40 m ² 20 zł/ m² 2.600 zł
4. MZB/NL/L/04/01/18 Ul. Mickiewicza 5 (r, wm) 95,33 m ² 20 zł/ m² 5.720 zł
5. MZB/NL/L/05/01/18 Ul. Piekoszowska 32B (r) 51,76 m ² 30 zł/ m² 4.660 zł
6. MZB/NL/L/06/01/18 Ul. Piekoszowska 32B (r) 41 m ² 20 zł/ m² 2.460 zł
7. MZB/NL/L/07/01/18 Ul. Piekoszowska 32B (r) 68,62 m ² 20 zł/ m² 4.120 zł
8. MZB/NL/L/08/01/18 Ul. Piekoszowska 54
(wm, r)
15,50 m ² 25 zł/ m ² 1.160 zł
9. MZB/NL/L/09/01/18 Ul. Piekoszowska 54
( wm, r)
90,86 m ² 28 zł/ m ² 7.630 zł
10. MZB/NL/L/10/01/18 Ul. Piekoszowska 54
( wm, r)
78,63 m ² 28 zł/ m 6.600 zł
11. MZB/NL/L/11/01/18 Ul. Sienkiewicza 51A,
I piętro (wm, t, r,)
29,80 m ² 28 zł/ m² 2.500 zł
12. MZB/NL/L/12/01/18 Ul. Sienkiewicza 52 (wm) 41 m ² 35 zł/ m² 4.300 zł
13. MZB/NL/L/13/01/18 Ul. Wiśniowa 3 87,16 m² 28 zł/ m² 7.320 zł
    Położenie garażu Powierzchnia
garażu;
Cena
za garaż
(netto)
 
14. MZB/NL/G/14/01/18 Ul. Kościuszki 18/22 boks (wm) 3,20 m ² 8 zł 25 zł
15. MZB/NL/G/15/01/18 Ul. Kusocińskiego 51
g. 7, 24
14,38 m ²/ każdy 69 zł 250 zł
16. MZB/NL/G/16/01/18 Ul. Piesza 18 m ² 69 zł 250 zł
17. MZB/NL/G/17/01/18 Ul. Wschodnia g. 62 14,35 m ² 69 zł 250 zł
18. MZB/NL/G/18/01/18 Ul. Zaścianek 5
g. 1,3,5,6,8
15 m ²/każdy 69 zł 250 zł

Termin udostępnienia lokali przez zainteresowanych po wcześniejszym umówieniu się
z pracownikiem MZB, Dział Wspólnot Mieszkaniowych i Lokali, dostępnym pod nr tel.
(41) 36-76-720 wew. 46.
Licytacja odbędzie się 31 stycznia 2018r. w siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach
w Sali Konferencyjnej, III piętro, pok. Nr 301 o godz. 10.00 Wadium należy wpłacać najpóźniej
do dnia 30 stycznia 2018r. na konto: ING Bank Śląski S.A., Nr konta:
82 1050 1461 1000 0023 5339 4311
Skutkiem uchylenia się od zawarcia umowy najmu lokalu przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg jest przepadek wadium. Ogłoszenie wraz z dokumentacją przetargową dostępne jest
 na stronie internetowej www.mzb.kielce.pl lub w siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków
w Kielcach, ul. Paderewskiego 20, III piętro, pok. 305.
Wyniki przetargów na lokale użytkowe oraz garaże są umieszczane każdorazowo na stronie internetowej www.mzb.kielce.pl.
Jednocześnie informujemy o możliwości wynajęcia innych wolnych lokali użytkowych, garaży  
oraz powierzchni reklamowych w drodze negocjacji stawki czynszu poprzez złożenie pisemnej oferty cenowej. Lista lokali dostępna jest na stronie internetowej www.mzb.kielce.pl .

Oznaczenia symboli:
a - udział w częściach wspólnych
g - gabinet lekarski
r - lokal do remontu
t - brak toalety
wm - Wspólnota Mieszkaniowa
wp - Własność Prywatna

 

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne