Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości Beaty Kobus ogłasza przetarg na sprzedaż

mazowieckie, Kobyłka

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Kobyłka, mazowieckie
Powierzchnia
965 m2
Cena
251 800 zł
Numer ogłoszenia
153862
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
10-01-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Syndyk masy upadłości
Beaty Kobus prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą
Paradise Beata Kobus w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Zielonce (sygn. akt: X GUp 243/15),
ogłasza przetarg na sprzedaż

nieruchomości położonej w Kobyłce przy ul. Dworkowej (działka gruntowa nr 63, obręb 09 o pow. 1 700 m2, zabudowanej kompleksem budynków usługowo - magazynowych o łącznej powierzchni użytkowej 965 m2), KW nr WA1W/00036229/4,
za cenę nie niższą niż 251 800zł netto powiększoną o 23% podatku VAT.

Z przedmiotem przetargu (oraz opisem i oszacowaniem sporządzonym przez biegłego) można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu terminu z syndykiem pod nr tel. 570 339 410.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty wraz z wymaganymi dokumentami określonymi w Regulaminie przetargu oraz wpłata w terminie do dnia poprzedzającego składanie ofert wadium w wysokości 25 000 zł na rachunek masy upadłości
nr 73 1090 2587 0000 0001 3064 7199.
Regulamin Przetargu dostępny jest na stronie internetowej www.biurosyndyka.net ewentualnie może być udostępniony w innej formie po uprzednim uzgodnieniu z syndykiem.

Oferty należy składać na adres Kancelaria Syndyka Andrzej Michalczyk, ul. Grupy AK Północ 2
lok. 153, 00-713 Warszawa w nieprzekraczalnym terminie do 29 stycznia 2018r (decyduje data wpływu oferty do kancelarii).
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 stycznia 2018r. o godz. 9:30 w Kancelarii Notarialnej
Krzysztof Nurkowski, Paweł Dąbrowa s.c. ul. Postępu 18, 02-676 Warszawa.

 

 

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne