Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości Beaty Kobus ogłasza przetarg na sprzedaż

mazowieckie, Zielonka

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Zielonka, mazowieckie
Powierzchnia
1 870 m2
Numer ogłoszenia
153863
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
10-01-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Syndyk masy upadłości
Beaty Kobus prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą
Paradise Beata Kobus w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Zielonce (sygn. akt: X GUp 243/15),
ogłasza przetarg na sprzedaż

przedsiębiorstwa upadłej, w skład którego wchodzi w szczególności:
· prawo własności nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WA1W/00013485/9, położonej w Zielonce
przy ul. Mareckiej 38, składającej się z zabudowanej działki gruntowej nr 43, na której zlokalizowany jest lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 252,42 m2 oraz z niezabudowanych działek gruntowych nr 41, 42 oraz 46, obręb 4-90-04 o łącznej pow. 1 870 m2;
· prawo własności ruchomości stanowiących wyposażenie ww. nieruchomości;
· udziały członkowskie w Spółdzielczym Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie w upadłości likwidacyjnej o wartości nominalnej 12 900 zł.
za cenę nie niższą niż 1 087 263 zł.

Z przedmiotem przetargu (oraz opisem i oszacowaniem sporządzonym przez biegłego)<br> można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu terminu z syndykiem pod nr tel. 570 339 410.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty wraz z wymaganymi dokumentami określonymi w Regulaminie przetargu oraz wpłata w terminie do dnia poprzedzającego składanie ofert wadium w wysokości 108 000 zł na rachunek masy upadłości
nr 73 1090 2587 0000 0001 3064 7199.
Regulamin Przetargu dostępny jest na stronie internetowej www.biurosyndyka.net ewentualnie może być udostępniony w innej formie po uprzednim uzgodnieniu z syndykiem.

Oferty należy składać na adres Kancelaria Syndyka Andrzej Michalczyk, ul. Grupy AK Północ 2
lok. 153, 00-713 Warszawa w nieprzekraczalnym terminie do 29 stycznia 2018r (decyduje data wpływu oferty do kancelarii).
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 stycznia 2018r. o godz. 10:00 w Kancelarii Notarialnej
Krzysztof Nurkowski, Paweł Dąbrowa s.c. ul. Postępu 18, 02-676 Warszawa.

 

 

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne