Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości Beaty Kobus ogłasza przetarg na sprzedaż

mazowieckie, Zielonka

Najważniejsze informacje

Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Zielonka, mazowieckie
Powierzchnia
503,6 m2
Cena
1 087 200 zł
Numer ogłoszenia
153866
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
10-01-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Syndyk masy upadłości
Beaty Kobus prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Paradise Beata Kobus
w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Zielonce (sygn. akt: X GUp 243/15),
ogłasza przetarg na sprzedaż

nieruchomości położonej w Zielonce przy ul. Mareckiej 36, (działka gruntowa nr 47 obręb 4-90-04 o pow. 637 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym o łącznej powierzchni użytkowej 503,6 m2) KW nr WA1W/00016757/8
za cenę nie niższą niż 1 087 200 zł netto powiększoną o 23% podatku VAT.

Z przedmiotem przetargu (oraz opisem i oszacowaniem sporządzonym przez biegłego)
można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu terminu z syndykiem pod nr tel. 570 339 410.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty wraz z wymaganymi dokumentami określonymi w Regulaminie przetargu oraz wpłata w terminie do dnia poprzedzającego składanie ofert wadium w wysokości 108 000 zł na rachunek masy upadłości
nr 73 1090 2587 0000 0001 3064 7199.
Regulamin Przetargu dostępny jest na stronie internetowej www.biurosyndyka.net ewentualnie
może być udostępniony w innej formie po uprzednim uzgodnieniu z syndykiem.

Oferty należy składać na adres Kancelaria Syndyka Andrzej Michalczyk, ul. Grupy AK Północ 2 lok. 153, 00-713 Warszawa w nieprzekraczalnym terminie do 29 stycznia 2018r (decyduje data wpływu oferty do kancelarii).
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 stycznia 2018r. o godz. 10:30 w Kancelarii Notarialnej
Krzysztof Nurkowski, Paweł Dąbrowa s.c. ul. Postępu 18, 02-676 Warszawa.

 

 

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne