Ogłoszenie

Licytacja mieszkania położonego w Świebodzinie

lubuskie, Świebodzin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Świebodzin, lubuskie
Powierzchnia
92,63 m2
Cena
162 667 zł
Numer ogłoszenia
33752731
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-02-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
66-200 Świebodzin
Ulica
Pl. Wolności

SzczegółyOBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW ZG1S/00044939/0
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie Maciej Barski tel. 6838227-81 wew. 24 na podstawie
art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 23-03-2018r. o godz. 10:40 w budynku Sądu
Rejonowego w Świebodzinie mającego siedzibę przy Park Chopina 3 w sali nr 1, odbędzie się
druga licytacja nieruchomości
należącej do dłużniczki, położonej: 66-200 Świebodzin, ul.Sikorskiego 8/1, składającej się z lokalu mieszkalnego
o powierzchni 92,63 m2 , położonego na parterze budynku dwurodzinnego , w skład którego wchodzą 4 pokoje ,
dwa korytarze, łazienka z wc i kuchnia. Do lokalu przynależą trzy pomieszczenia w piwnicy o powierzchni 15,45
m2. Lokal posiada przyłącza i instalacje : wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna , CO i CW -własny piec
gazowy i piec na opał stały. Dla wyżej opisanej nieruchomości Sąd Rejonowy w Świebodzinie V Wydział Ksiąg
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ZG1S/00044939/0
Suma oszacowania wynosi 244.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi
162.667,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy
oszacowania, to jest 24.400,00 zł.
Rękojmia powinna być wpłacona albo na konto komornika
BZ WBK SA 1 O. w Świebodzinie 98 1090 1593 0000 0000 5902 8190
z dopiskiem na przelewie: wadium Km 287/14, albo gotówką w siedzibie kancelarii w Świebodzinie Plac
Wolności 1B/5 nie później niż w dniu poprzedzającym licytację do godz. 15:00.
Osoby wpłacające wadium zobowiązane są do okazania się potwierdzeniem dokonanej wpłaty oraz wskazania
konta bankowego, na które należy dokonywać ewentualnego zwrotu wpłaconej kwoty.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość
tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w
tym artykule.
Licytacja może się nie odbyć z przyczyn niezależnych od komornika.
33752731
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne