Ogłoszenie

Licytacja lokalu położonego w Świebodzinie

lubuskie, Świebodzin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Świebodzin, lubuskie
Powierzchnia
39,15 m2
Cena
47 333 zł
Numer ogłoszenia
33752771
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-02-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
66-200 Świebodzin
Ulica
Plac Wolności

SzczegółyOBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW ZG1S/00044940/0
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie Maciej Barski tel. 6838227-81 wew.24 na podstawie
art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 23-03-2018r. o godz. 10:50 w budynku Sądu
Rejonowego w Świebodzinie mającego siedzibę przy Park Chopina 3 w sali nr 1, odbędzie się
druga licytacja nieruchomości
należącej do dłużnika, położonej: 66-200 Świebodzin, ul.Sikorskiego 8, składającej się z 5 pomieszczeń o łącznej
powierzchni użytkowej 39,15 m2 oraz pomieszczenia przynależnego o powierzchni 16,86 m2 znajdującego się w
części piętrowej przybudówki. Lokal posiada dwa osobne wejścia, położony jest w budynku znajdującym się w
podwórku działki ew. 449/5 i jest to budynek w części parterowy , a w części piętrowy. Dostęp nieruchomości do
drogi publicznej ustanowiony jest poprzez służebność. Do pomieszczenia przynależnego o pow. 16,86 m2
ewentualny nabywca musi utworzyć osobne wejście. Licytowany lokal w trakcie wizji znajdował się w trakcie
remontu i stanowił magazyn materiałów różnych. Objęty jest dzierżawą -komornikowi nie przedłożono umowy.
Dla wyżej opisanej nieruchomości Sąd Rejonowy w Świebodzinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi
księgę wieczystą o numerze KW ZG1S/00044940/0
Suma oszacowania wynosi 71.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi
47.333,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy
oszacowania, to jest 7.100,00 zł.
Rękojmia powinna być wpłacona albo na konto komornika
BZ WBK SA 1 O. w Świebodzinie 98 1090 1593 0000 0000 5902 8190
z dopiskiem na przelewie: wadium Km 287/14, albo gotówką w siedzibie kancelarii w Świebodzinie Plac
Wolności 1B/5 nie później niż w dniu poprzedzającym licytację do godz. 15:00.
Osoby wpłacające wadium zobowiązane są do okazania się potwierdzeniem dokonanej wpłaty oraz wskazania
konta bankowego, na które należy dokonywać ewentualnego zwrotu wpłaconej kwoty.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość
tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w
tym artykule.
Licytacja może się nie odbyć z przyczyn niezależnych od komornika.
33752771
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne