Ogłoszenie

Ogłoszenie o licytacji lokalu mieszkalnego położonego w Bydgoszczy przy ul. Curie-Skłodowskiej 76/6

kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
---, Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie
Powierzchnia
53 m2
Cena
152 250 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
13-03-2018
Numer ogłoszenia
33752437
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-02-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
85-011 Bydgoszcz
Ulica
Śniadeckich 22/3
Nr telefonu
523212768
Email
bydgoszcz.gluchowski@komornik.pl

SzczegółyOBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW BY1B/00186285/5
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Jakub Głuchowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu 13.03.2018 r. o godz. 12.00 w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy mającego siedzibę przy ul. Toruńskiej 64a w sali nr 1.05, odbędzie się
pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: Sabina Jasińska
położonego: 85-318 Bydgoszcz, Curie-Skłodowskiej 76/6, dla którego Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00186285/5.
Lokal mieszkalny znajduje się w budynku 5-kondygnacyjnym wybudowanym w latach 70. w technologii wielkopłytowej systemem szczecińskim. Stan techniczny budynku dobry - w ostatnim czasie dokonano remontów elewacji z dociepleniem, klatek schodowych, wymiany zaworów grzejnikowych z pomiernikami ciepła. Lokal znajduje się na 2. kondygnacji budynku i składa się z 3 pokojów, kuchni, łazienki, w.c. i przedpokoju. Z dużego pokoju wyjście na nieduży balkon. Łączna pow. użyt. lokalu wynosi 53,00 m2. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 4,34 m2.
Suma oszacowania wynosi 203 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 152 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 300,00 zł. Rękojmię należy wpłacać do dnia 12.03.2018. Postąpienie o 1 600,00 zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Toruniu 38 1020 5011 0000 9102 0181 0555.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły, oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie po uzgodnieniu z komornikiem oraz przeglądać w kancelarii komornika mającego siedzibę w Bydgoszczy przy ul. Śniadeckich 22/3 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
33752437
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z:


Wiadomości Lokalne