Ogłoszenie

Ogłoszenie o licytacji nieruchomości położonej w miejscowości Gzin Górny

kujawsko-pomorskie, ---

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
---, ---, kujawsko-pomorskie
Powierzchnia
4 000 m2
Cena
77 466,67 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
01-03-2018
Numer ogłoszenia
33752583
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-02-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
85-008 Bydgoszcz
Ulica
Słowackiego 1
Nr telefonu
525610226
Email
komornik.wozny@kancelaria.komornicza.com.pl
Strona www
www.kancelaria.komornicza.com.pl

SzczegółyOGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Daniel Woźny na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 1.03.2018 r. o godz. 9.30 w budynku XII Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy mającego siedzibę w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 64a w sali nr 1.05, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika Marcina Leszczyńskiego, położonej: 86-070 Dąbrowa Chełmińska, Gzin Górny nr dz. 208/1, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1B/00059688/1. Nieruchomość gruntowa o powierzchni 0,4000 ha jest zabudowana trzema domkami letniskowymi oraz sztucznym zbiornikiem wodnym. Obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego sytuuje przedmiotową nieruchomość w obszarze F 19 ML - teren zabudowy letniskowej (Uchwała nr XIX/124/96).
Suma oszacowania wynosi 116 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 77 466,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 620,00 zł. Rękojmię można uiścić na konto komornika: Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala Wydział Bankowości Transakcyjnej 40 20300074 5109 0000 2081 1814 albo gotówką w siedzibie kancelarii komornika w Bydgoszczy przy ul. Juliusza Słowackiego 1 nie później niż do dnia 28.02.2018 r. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu. Osoby wpłacające rękojmię przelewem zobowiązane są do wskazania numeru rachunku bankowego, na który należy dokonać ewentualnego zwrotu wpłaconej kwoty oraz okazania potwierdzenia dokonanej wpłaty przed przystąpieniem do licytacji.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły, oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W dniu 21.02.2018 r. można oglądać nieruchomość od godz. 10.00 do godz. 10.15. W kancelarii komornika sądowego Daniela Woźnego w Bydgoszczy przy ul. Juliusza Słowackiego 1 można oglądać operat szacunkowy nieruchomości wraz z odpisem protokołu opisu i oszacowania nieruchomości.
33752583
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z:


Wiadomości Lokalne