Ogłoszenie

Licytacja działki położonej w obrębie Jemiołów gmina Łagów

lubuskie, Jemiołów gmina łagów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Jemiołów gmina łagów, lubuskie
Powierzchnia
4 500 m2
Cena
7 650 zł
Numer ogłoszenia
33753815
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-02-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
66-200 Świebodzin
Ulica
Pl. Wolności

SzczegółyOBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW ZG1S/00013750/5
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie Maciej Barski tel. 6838 227-81 wew. 24 na podstawie art. 953
kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 23-03-2018r. o godz. 11:10 w budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie
mającego siedzibę przy Park Chopina 3 w sali nr 1, odbędzie się
pierwsza licytacja nieruchomości
gruntowej, rolnej, niezabudowanej, składającej się z działki nr 253/2 o powierzchni użytkowej 0,4500 ha, należącej do
dłużnika, położonej: Jemiołów , gmina 66-220 Łagów, posiadającej dostęp do drogi publicznej , klasa ziemi RIVa,(0,42ha)
oraz N (0,03 ha), dla której Sąd Rejonowy w Świebodzinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o
numerze KW ZG1S/00013750/5 . Na działce znajduje się drzewo samosiejka ma około 10 lat.
Suma oszacowania wynosi 10.200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 7.650,00zł. Licytant
przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1.020,00zł.
Rękojmia powinna być wpłacona albo na konto komornika
BZ WBK SA 1 O. w Świebodzinie 98 1090 1593 0000 0000 5902 8190
z dopiskiem na przelewie: wadium Kmp 22/03 i inne, albo gotówką w siedzibie kancelarii w Świebodzinie Plac Wolności
1B/5 nie później niż w dniu poprzedzającym licytację do godz. 15:00.
Osoby wpłacające wadium zobowiązane są do okazania się potwierdzeniem dokonanej wpłaty oraz wskazania konta
bankowego, na które należy dokonywać ewentualnego zwrotu wpłaconej kwoty.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za
zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
UWAGA!
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość rolna i nabywca nieruchomości musi odpowiadać wymogom określonym w
przepisach ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.
Licytacja może się nie odbyć z przyczyn niezależnych od komornika.
33753815
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne