Ogłoszenie

Sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Dobre Kujawskie przy ul. Szkolnej 8/13

kujawsko-pomorskie, Dobre kujawskie

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Szkolna 8/13, 88-210, Dobre kujawskie, kujawsko-pomorskie
Powierzchnia
37 m2
Cena
23 200 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
15-03-2018
Numer ogłoszenia
33756529
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-02-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
88-200 Radziejów
Ulica
Rynek 3
Osoba kontaktowa
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radziejowie Leszek Bończyk
Nr telefonu
54 285 33 91

SzczegółyOGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radziejowie Leszek Bończyk (tel. 54 285 33 91) ogłasza, że dnia 15.03.2018 r. o godz. 9.30 w budynku Sądu Rejonowego w Radziejowie mającego siedzibę przy ul. Brzeskiej 20 w sali nr 5, odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny o powierzchni 37,00 m2, składający się z dwóch przechodnich pokoi i kuchni, w której wydzielono pomieszczenie przeznaczone wspólnie na łazienkę i kotłownię
położonej: 88-210 Dobre Kujawskie, ul. Szkolna 8/13,
dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Radziejowie
prowadzi księgę wieczystą nr KW WL1R/00024005/0.
Suma oszacowania wynosi 34 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 23 200,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 3 480,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA o. Centrum w Ciechocinku 20 1020 5200 0000 4402 0020 9015.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły, oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
33756529
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne